B.S. Index van de publicaties van 16 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013041308 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013014441 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut wegTranspo De schr type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013014440 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut wegTransport De schr type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013014426 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mandaat van gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie van de heer ing. Pirson, Pierre, attaché, beëindigd de dag waarop het bij dit bericht in het Belgisch Staatsbl type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013014439 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van Voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de heer Laurent LEDOUX, aangesteld in de hoedani Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 78613/128B/IIC van 4 mei 1938 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Haut-le-Wastia, ter hoogte v type ministerieel besluit prom. 16/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2013-2014 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de kamers van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vangen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het gemeentepark van Nismes type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014382 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 61.146 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 9.860 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/04693/128 BD/XB van 23 november 1984 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Yvoir, ter hoogte type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014387 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Pipaix, ter hoogte van de kilometerpaal 67.686 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013014380 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheids-inrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 59.988

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het Reglement betreffende de erkenning van evaluatieorganen die een coördinerende taak hebben ten aanzien van de externe beoordeling van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013035709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het Reglement betreffende de vormvereisten voor aanvragen tot uitvoering van een accreditatie, een instellingsreview of een toets nieuwe opleiding ten aanzien van opleidingen in de Vlaamse G

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204562 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

arrest

type arrest prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013035711 bron vlaamse overheid Besluit tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2013 wordt de heer Jacques STEENBERGEN benoemd, voor een periode van zes jaar tot voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit, met ingang van 1 september 2 Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013204741 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Brussel : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013 : - Luik (grondgebied v(...) - Virton : 1; - Erezée : 1 (vanaf 14 februari 2

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013014438 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de heer Stijn ROEGIERS vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginne Overeen type benoemingen prom. -- pub. 16/08/2013 numac 2013014425 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt Mevr. Flavie VANDEN BORRE vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginnemi Overee
^