B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, ministerie van landsverdediging, buitenlandse zaken, buite,landse handel en ontwikkelingssamenwerking, economie, k.m.o., middenstand en energie, sociale zekerheid, binnenlandse zaken, justitie, budget en beheerscontrole, overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013011431 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenningen - NV EBG MERELBEKE NV DELTA - NV KREFIMA Bij beslissing van 22 augustus 2013 wordt de erkenning van de NV EBG MERELBEKE, ondernemingsnummer 0404.164.653, Verlorenbro Bij beslissin

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013000553 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013204839 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 maart 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jorissen, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen. Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013204803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014466 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenni type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 17 augustus 2013 wordt de heer Thierry MEUNIER aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone ANDERLUES/BINCHE voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013014448 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstellingen in de hoedanigheid van directeur van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013, waarbij het koninklijk besluit van Bij kon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014469 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge ter hoogte van de kilometerpaal 42.890 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014478 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 33.814 type ministerieel besluit prom. 22/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013003283 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de controle-maatregelen van toepassing op de vloeibare motorbrandstoffen die voorhanden zijn, verkocht of gebruikt worden voor de aandrijving van explosie- of verbrandingsmotoren type ministerieel besluit prom. 18/06/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013027163 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 18/06/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013027164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 02/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014449 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. A1/9858/163 van 16 december 1980, A1/07633/163 van 30 maart 1988 en A1/92521/163 van 30 oktober 1992 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van respectievelijk de overwegen nr type ministerieel besluit prom. 18/06/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013027162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2013 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te onderteke - LINER type ministerieel besluit prom. 02/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014450 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 13536/124 BR/IF van 1 juli 1959, 16733/124 BF/I B van 8 april 1960 en 8612/124 van 22 maart 1978 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overwegen gelegen op de industri type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014477 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 87 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 34.830 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014470 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge ter hoogte van de kilometerpaal 41.797 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014471 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 39.741 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014474 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 37.360 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 36.633 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014472 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 38.422 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014476 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 35.371 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Poperinge ter hoogte van de kilometerpaal 43.631 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013014473 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 37.733

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013031666 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.355.362,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, werkgeversbijdragen inbegrepen voor het in het Brussels Hoofdstede

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 74. - De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten

document

type document prom. 18/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204749 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/2013 numac 2013204843 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad voor een termijn eindigend op 28 februari 2019, is de heer Robert, E., toegevoegd rechter in de politierech Bij kon
^