B.S. Index van de publicaties van 25 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013014663 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013021128 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 7 november 2013 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Henri BOGAERT, Commissaris bij het Plan, dat ten einde loopt op 31 oktober 2013 `s avonds hernieuwd type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2013 wordt de heer Jeroen CALUWE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Bij ko

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013206336 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 42 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013009502 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming plaatsvervangend lid probatiecommissie te Luik Bij ministerieel besluit van 14 november 2013 wordt de heer Sébastien CORMAN, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend lid van de probatiecommissie te Luik voor een termijn van drie jaar van type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013009495 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van leden van de federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 21 november 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2013, zijn aangewezen : A. Als plaatsvervangend lid van de algemene commissie van de fed 1° als type ministerieel besluit prom. 05/09/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013206339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 26 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 08/11/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Beauraing als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, am

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013206219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013036078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen

erratum

type erratum prom. 17/06/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013003380 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013009494 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van een plaatsvervangend lid voor de bijzondere commissie voor sociale zaken van de federale bemiddelingscomm De huid

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013018450 bron rekenhof Aanwerving van Franstalige adjunct-auditeurs In samenwerking met SELOR, het selectiebureau van de federale overheid, richt het Rekenhof twee vergelijkende wervingsexamens in met het oog op de aanwerving van Franstalige adjunct-auditeurs M/V - nr. AFG13

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013009503 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, in werking tredend op 24 september 2014 `s avonds, is de heer Grégoire M., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste a Betrok type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat uitwerking heeft op datum van 24 september 2013, is de benoeming van Mevr. Deskeuvre, Ch., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd Bij koni

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2013 wordt de heer Thibault DEMAESENEER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Frans taalkader met ingang van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206407 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegsters (niveau B) voor de "Centre fermé de Vottem" FOD Binnenlandse Zaken (AFG13107) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206402 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige business analist (niveau A) voor de Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (AFG13187) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt o(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206428 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché logistiek (niveau A) voor RJV (ANG13176) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijz(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206389 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskmedewerkers (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13178) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206393 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundige HVAC (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG13130) Na de selectie wordt een lijst van 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013206394 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren van de service desk (niveau A) voor het Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (ANG13180) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 25/11/2013 numac 2013003379 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze
^