B.S. Index van de publicaties van 10 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206306 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2013 van 10 oktober 2013 Rolnummer : 5516 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 30 en 31 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 8 van de wet van 29 Het Grond type wet prom. 17/08/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009528 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaa type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2013, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten van type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2013, van het bedrag, de wijze van financiering, de modalitei type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van het FOPAS voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling voor 2013 van de modaliteiten van toekenning en afreken type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van het percentage van de bi type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigin type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de rusttijden van de havenarbeiders van het logistiek c type koninklijk besluit prom. 03/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013015272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2013 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bij type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van het FOPAS voor de jaren 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013022602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013031970 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 19 november 2013 werd de NV RECYC-OIL erkend als ophaler van afvalolie voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd toegekend door het besluit van 23 de De erke type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 13/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanDuiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013027258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de methodologie die toegepast moet worden om de voor de betrokken sectoren relevante stoffen te identificeren en betreffende de lijst van per sector kenmerkende verontreinigende stoffen in het industrieel afvalwater type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013031972 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 19 november 2013 werd de NV RECYC-OIL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd toegek De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013031971 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 19 november 2013 werd de NV SMET JET erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenning draagt het nummer AGR/PC

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap, wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206686 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013018481 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Didier CREMER heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za

document

type document prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013011626 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Concessie van openbare dienst met betrekking tot de bestelling van de erkende kranten en de erkende tijdschriften vanaf 1 januari 2016 De ministerraad van 28 november 2013 heeft het BIPT belast met de organisatie van de procedure voor de gunning Het BI type document prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013009536 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel SELOR te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevordering naa(...) Enkel de Fran type document prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij het type document prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 november 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch St worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013031985 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 november 2013, drie uitgaven, akte nr. 2013/31953 : bl. 92271, Nederlandse tekst, titel, moet gelezen worden : [C - 2013/3195 type erratum prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206839 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2013, pagina 96064, van het ministerieel besluit van 28 november 2013, waarbij de associatie "Patrice en Carol Bohyn" ter standplaats Beveren, en de h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206831 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 is de aanwijzing van de heer Claeys Bo··aert, Ph., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een te Bij k type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206830 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 is de heer Vanden Daelen, M., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlij Bij konink

registratie

type registratie prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013031981 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 28/11/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ANDRE GREGOIRE BVBA geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nu(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206822 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** wetenschappelijk administratief deskundige De vergelijkende selectie van **** wetenschappelijk administratief deskundige (niveau ****) voor het **** ****(...) Er zijn 11 type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013206823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskverantwoordelijken De vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskverantwoordelijken (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG13121) werd afgesloten op 28 novemb(...) Er zijn

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 10/12/2013 numac 2013003417 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Directe belastingen. Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwartaal
^