B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014009077 bron federale overheidsdienst justitie Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201290 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2014, dat in werking treedt op 1 februari 2014, wordt eervol ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. Bruyère, Monique, ambtenaar van de klasse A3 met de titel van Opdrachtho Het is type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014200324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak zeevisserij type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201330 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende bepaling van het bedrag voor het jaar 2014 van de basisdotatie bedoeld in het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021028 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van de Staat en de overdracht van huurcontracten naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021023 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021027 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de overdracht van huurcontracten naar de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van de Staat en de overdracht van huurcontracten naar de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen, dienstig voor de huisvesting van ondergeschikte besturen van de Staat naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen, dienstig voor de huisvesting van ondergeschikte besturen van de Staat naar het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de gebouwen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat aan het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014003070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201279 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201278 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201280 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 41 en 42 van organisatieafdeling 16 en programma's 04, 05, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 20 type ministerieel besluit prom. 29/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201285 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. type ministerieel besluit prom. 29/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201281 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 29/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 08 en 12 van organisatieafdelingen 09 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 25/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12, programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201373 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 4 februari 2014 worden de erkenningen ingetrokken die verleend werden aan de maatschappij "Flightcare Belgium SA" om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Charleroi-B type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201276 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 12 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014035201 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de differentiatie in de financiële bijdrage die de houder van een buitenlands studiebewijs moet betalen aan de erkenningsautoriteit voor een onderzoek met betrekking tot de erkenning van het buitenlandse studiebew type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014035205 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201325 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, heeft Wim Raeyma Die zaak type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201343 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 januari 2014, heeft de geme b. Bij v type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201342 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 januari 2014 in zake de nv « Nestlé Waters Benelux » tegen de Belgische Staat, FOD Financiën, gewestelijke directie der directe belastingen te Aarle « S type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201340 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 januari 2014 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen J.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 januari 2014, 1. « I type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201344 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 januari 2014 in zake Pieter Herman en Sarah Gomperts tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 janua 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201323 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 14 en 17 januari 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 16 en 20 januari 20 Die zake type bericht prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201326 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, is beroep tot ve Die zaak

document

type document prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Bij besluit va wordt Mevr. St type document prom. 19/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2014, bl. 14684, akte nr. 2014/22071, moet de hoofding gelezen worden zoals hier boven.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201410 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 januari 2014 in zake de bvba « Jac Consulting », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 januari 2014, heeft het Hof van Be « Sch

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vijvenvijftigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2013 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van het ko

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201480 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van business analist voor de Belgisch Interventie- en Restitutiebureau De vergelijkende selectie van Franstalige business analist (niveau A) voor de Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (AFG13187) werd afgeslot(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201433 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige auditeurs in duurzame ontwikkeling (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG14161) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201435 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van attachés subsidies en overheidsopdrachten (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (AFG14154) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2014 numac 2014201427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technicus De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technicus (bachelor) (m/v) (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA(...) Er zijn geen ge
^