B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003081 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014024092 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen, vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de S type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 102 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Anzegem ter hoogte van de kilometerpaal 49.320 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104bis op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Anzegem ter hoogte van de kilometerpaal 50.797 type ministerieel besluit prom. 13/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB toegepast op het hoger onderwijs - UF9" (code 843248U32D1), gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor type ministerieel besluit prom. 13/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB toegepast op het hoger onderwijs - UF5" (code 843244U32D1), gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor type ministerieel besluit prom. 13/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB toegepast op het hoger onderwijs - UF7" (code 843246U32D1), gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor type ministerieel besluit prom. 07/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw type ministerieel besluit prom. 08/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van de roerende culturele goederen Bij ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij "Allego Bij minister type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de "Haute Ecole du Hainaut" type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Anzegem ter hoogte van de kilometerpaal 47.072 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Anzegem ter hoogte van de kilometerpaal 46.088 type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische oplossing die de operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen dienen te implementeren zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen be type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014009105 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van voorzitters en secretarissen voor Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 93 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Wortegem-Petegem ter hoogte van de kilometerpaal 43.985 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 91 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Wortegem-Petegem ter hoogte van de kilometerpaal 43.367 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Wortegem-Petegem ter hoogte van de kilometerpaal 42.637 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Wortegem-Petegem ter hoogte van de kilometerpaal 44.395 type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Anzegem ter hoogte van de kilometerpaal 46.570 type ministerieel besluit prom. 22/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Oudenaarde - Kortrijk, gelegen te Wortegem-Petegem ter hoogte van de kilometerpaal 45.100

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014201724 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van de jachtwet van 28 februari 1882 en van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014201725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkennings- en werkingsmodaliteiten van de jachtraden type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014201727 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Kamer van beroep bedoeld in artikel 189 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

decreet

type decreet prom. 29/11/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014035284 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs van 3 septembe

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014018072 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wilfried DEBAENST en de BVBA EUROBEEF, die beiden woonpla Deze zaa type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014018071 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN GENEESH Dit besl type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor de sociale hulpverlening aan gedetineerden Bij ministerieel besluit van 10 december 2013 wordt de heer Eddy DESMECHT benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor de sociale hulpverlening aan gedetineerden en dit, vanaf type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014018086 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hugo BOGAERTS, Kristien ROELANTS, Lin PLOEGAERT, Marina AP Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014018057 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Julien DIMETTO, die woonplaats kiest bij Mr. Charlotte GU Dit besl type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014018085 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Donaat KNOOPS, Rina CARDEYNAELS, Jochen KNOOPS en Brigitte Deze z type bericht prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014018074 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maria LAMINE, Jean DEKERCKHEER, Corinne DEKEGEL, Dominiqu Dit besl

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014200425 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5552 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 380 van de programmawet van 27 december 20 Het Gron

document

type document prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid Bij koninkli - de he type document prom. 13/11/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke eretekens

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de toekenning of de intrekking van de hoedanigheid van topsporter, sportbelofte of trainingspartner type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het "Fonds d'investissement St'art" het beheer van modulaire paviljoenen wordt toevertrouwd om nieuwe plaatsen te creëren in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basissch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 90.2 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 104.3 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 103.7 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor creatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van sommige leden van de Commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen tot afwijking van de leerwijzen beschreven in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs van het scho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Vernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van de RTBF Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013 wordt het mandaat van administrateur-generaal toegekend aan de heer Jean-Paul Philippot bij het beslui

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV type erratum prom. 15/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014201616 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014, is aan Mevr. Dubuisson, B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Seneffe. Het is haar vergund de titel Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014201667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2014 : - is de benoeming van Mevr. De Brouwer A., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechts - is de aan

lijst

type lijst prom. 20/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering. - A330-61 Bij ministerieel besluit van 28 februari 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan ENI Gas & Power NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besl

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/03/2014 numac 2014043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^