B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014009414 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type wet prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Surdimobil » type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede schijf van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014200350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de omkadering bij type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014203203 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014200355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002 betref type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekennin type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Definitieve oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 juli 2014 wordt de heer VANDIERENDONCK, William, definitief op pensioen gesteld uit zijn ambt van commissaris va type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedri type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid m type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 b type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 21 juli 2014 wordt het mandaat van de heer Benedict REENAERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone KANTON BORGLOON beëindigd op datum van 6 febru type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/08/2014 numac 2013207117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204857 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204858 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014011450 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project "Preventie van psychosociale risico's op het werk" van as 2 van het Operationeel Programma "Doelstelling Regionaal Co type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014011452 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project "Preventie van muskuloskeletale aandoeningen" van as 2 van het Operationeel Programma "Doelstelling Regionaal Concurr type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014011451 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project "Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk" van as 2 van het Operationeel Programma "Doelstellin type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

decreet

type decreet prom. 28/03/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014035459 bron vlaamse overheid Decreet houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 11/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 11/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging inzonderheid van het decreet van 30 juni 2006 betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 03/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied type decreet prom. 11/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de werking van de instanties voor de netoverschrijdende sturing van het kwalificerend onderwijs

document

type document prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014003318 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorzienin De A type document prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014204580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de directeur-generaal van 9 juli 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in he worden

erratum

type erratum prom. 08/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenk

arrest

type arrest prom. 09/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014003327 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de bevoegdheid van de te Brussel gevestigde registratiekantoren inzake de registratie van notariële akten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 juli 2014, dat in w Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014015173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 en met ingang van 1 april 2014 wordt Mevr. Katelijn DE NIJS, in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met ranginne Overeenk

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014011389 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (bipt) Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren met een individuele vergunning voor het verstrekken van een dienst van brievenpost binnen de werkingssfeer van de universele dienst Ov Volgens

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 07/08/2014 numac 2014031286 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Bij besluit van 17 maart 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 6 februari 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel beslist de gunningswijze en het bestek betreffe Bij be
^