B.S. Index van de publicaties van 19 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de termijn bij een vervangend verval van het recht tot sturen. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 24/02/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse ve type wet prom. 27/11/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/11/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II. - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014009407 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. 29/01/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99 type wet prom. 21/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type wet prom. 17/08/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor **** met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vree type wet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014 wordt de heer Jacques De Beer, Eerstaanwezend werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voe De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt Mevr. Leona Geudens, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag ui Mevr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt Mevr. Lena Coene, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag uit ha Mevr. type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 septembe type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014201825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en vorming voor type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, ter definitie van de risicogroepen voor de periode 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzon type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014201989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vormingsinspannin type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de heer Joseph Borgions, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2014, eervol ontsl De heer type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014205085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maats type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2013207088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedri type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in artikel 4bis, § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2013207086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de begeleidende maatregelen ten voordele van de arbei type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2013207135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders u type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014205084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 26/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 22 en 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 10/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035919 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een t type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw Latitude Jeunes type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014003332 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Rechtszekerheid. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 7 augustus 2014 wordt Mevr. BARBIER, Carole A.J., adviseur van het registratiekantoor Namen 4 en belast met de functie van adviseur-eerstaanwezend inspecteur-die

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014031666 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juli 2014 wordt de heer Jean BELAEN ontslagen op 31 juli 2014 's avonds. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met indiv Deze termi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035577 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035653 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de Oosterse talen en culturen, de master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde, de master in de taal- en regiostudies: japanologie en de master in de taal type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035590 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend in New York op 3 juni 2013 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035581 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend in Brussel op 19 maart 2002 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035589 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn , opgemaakt in Genève op 19 januari 1996 (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014205047 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 5 en 9 juli 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 7 en 11 juli 2014, zijn b Die zak

document

type document prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Bij besluit van 10 april 2014 is niet goedgekeurd de beslissing van 24 februari 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen van ELSENE de wijze van gunning en het bestek betreffende de lev type document prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Bij besluit van 2 april 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 februari 2014 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Evere beslist aan de heer Tony SCHEERS, technisch assistent, de tuchtstraf va Bij be type document prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014031663 bron brussels hoofdstedelijk gewest Watermaal-Bosvoorde. - Goedkeuring van het beheersplan voor het erfgoed van de twee tuinwijken « Le Logis » en « Floréal » Bij besluit van 23 mei 2014, in werking tredend op 1 september 2014, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het behee He

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt mevrouw D'Havé Arabella, geboren op 1 december 1970, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2014 met als titel Adviseur in de klasse A3 op het Nederlands taalka type benoemingen prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt Mevr. LESAGE Annemie, geboren op 4 juli 1971, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2014 met als titel Attaché in de klasse A2 op het Nederlands taalkader, bij type benoemingen prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014 wordt Mevr. WITTERS, Anouck, geboren op 14 mei 1982, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2014, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercardiol type vergunning prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1(...)

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Bij besluit van 30 april 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 maart 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad BRUSSEL beslist de gunningswijze en het bestek betreffend Bij bes

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014205143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken atelier De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken atelier (niveau A) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (ANG14179) werd afgesloten op 7(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014205141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** sociale media en marketing-specialist De vergelijkende selectie van **** sociale media en marketing-specialist (niveau ****2), voor de **** **** (****13138) we(...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 19/08/2014 numac 2014205151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige econoom met twee jaar ervaring De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Econoom met twee jaar ervaring (m/v) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (ANG1418(...) Er zijn 4 ge
^