B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014201994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitte type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014201991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014201942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid va type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014201821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 201 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014201826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behor type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroe type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de verlenging van de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van de collectieve arb type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen verschuldigd aan het "Fond type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding t type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014200686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014205159 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014 dat uitwerking heeft met ingang van 27 mei 2014, wordt Mevr. Bernadette Renauld, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om het mandaat op te nemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014 wordt aan de heer SCHIER, Mathieu, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, ontslag uit zijn functies verleend type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014014353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot invoering van de kwalificatiekaart bestuurder type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014018264 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Comité du lait asbl, route de H G-040 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en de criteria voor de evaluatie van de ambtsdragers van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035493 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdi type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 05/08/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014205082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de telli type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2014 numac 2014035679 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nominatieve lijst van statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 66/33 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, K type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2014 numac 2014035674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nominatieve lijst van statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 35 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kort type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Moerbeekvallei type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035566 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regels voor de erkenning van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een rust- en verzorgingstehuis als één woonzorgcentrum, één centrum voor kortverblijf of één rust

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014204992 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 wordt op 22 juli 2014 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Minister-President van de Waalse Regering verleend aan de heer Eric Van Sevenant Bij be type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204996 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de buitengewone zitting 2014 van het Waalse Parlement

decreet

type decreet prom. 04/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-14/0020 : Borealis Polymers NV/Speciality Polymers Antwerp NV Op 8 augustus 2014, ontving de auditeur-generaal va Volgens

document

type document prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014203754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 juni 2014, dat in werking treedt de dag waarop het i worden

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire organen op datum van 15 augustus 2014 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de paritaire organen 1. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werk(...

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014042008 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/08/2014 numac 2014205083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke macht Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 13 juni 2014 werd de heer Guido VAN BRUYSTEGEM, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel, door Mevrouw de voo
^