B.S. Index van de publicaties van 2 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/02/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale verva type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (2) type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014009463 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van ver type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014009461 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, 5e lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek e type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2014 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/09/2014 numac 2014000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014009462 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014507 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 13.804 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014506 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 13.249 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 14.445 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014510 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 16.160 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 15.460 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 11.307 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014505 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 11.695 type ministerieel besluit prom. 10/06/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035889 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de grondprijscoëfficiënt 2014 per gemeente type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035905 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelse type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014500 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 9.690 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 10.134 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014502 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Herzele ter hoogte van de kilometerpaal 16.843 type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014014503 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Erpe-Mere ter hoogte van de kilometerpaal 11.087 type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035702 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen vanaf 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake ondersteuning van activiteitencoöperaties type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 tot oprichting van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid en tot regeling van de vergoedingen van de externe leden en professoren type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de aanduiding van de gaststructuur voor het Belgische Europese centra voor de Consument Het Europees meerjarig consumentenprogramma voor de jaren 2014-2020 is vastgelegd in de Europese Verordening (EU) nr. 254/2014 van 26 febr(...) Sedert

document

type document prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014014613 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van personen over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizi De schr type document prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014014614 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goede De schr

erratum

type erratum prom. 04/07/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de Kamers van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie. - Erratum type erratum prom. 23/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014003353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type erratum prom. 19/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014018300 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014014350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt Mevr. Dimphna BALIGANT vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginne Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 20/12/2013 pub. 02/09/2014 numac 2014031662 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-08 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0302

registratie

type registratie prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014031283 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als opdrachthouders voor de effectenbeoordeling Bij de beslissing van 25/03/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ESPACES MOBILITES SCRL (ondernemingsnummer 0843.651.560), geregistreerd als (...) De registratie draagt het nu

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205481 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****) (****13123) werd afgesloten op 26 augustus 2014. Er zijn 5 ge(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205512 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs/juristen controles namaak en internetbewaking (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14289) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aange(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205498 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisch controleurs Antwerpen (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14287) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014205511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (AFG14235) werd afgesloten op 28 a(...) Er zijn

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 02/09/2014 numac 2014003206 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze

document

type document prom. 20/12/2013 pub. 02/09/2014 numac 2014031583 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 13-07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0300
^