B.S. Index van de publicaties van 3 september 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014205388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe dienst(...) Bij ministerieel besluit van 26 augustus 20 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014201849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014201820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014201823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot bepaling van de term "risicogr type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de opleidingsinspanninge type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een st type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige b type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag in de bakkerijen en banketbakk type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en ban type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014207145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de beroepskosten voor verpla type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014202669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende vormingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 03/09/2014 numac 2014014369 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende reglement van de politie op de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014014612 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan Mevr. Nicole RINGOIR eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Zij wordt ge type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geïntegreerde dispatching van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot definitie van de functie, de opdrachten en het profiel van de directeur van de dispatching voor de civiele veiligheid van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2013012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende d type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 19, § 5, vijfde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014036571 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor het inzaaien van een vanggewas ter uitvoering van artikel 8, § 1, vierde lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 en ter uitvoering van de derogatie, vermeld in artikel 13, § 5, van het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035883 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie spuiter carrosserie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien bromfietsen en motorfietsen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxichauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie autobuschauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie autocarchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fietshersteller type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voorbewerker carrosserie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014035878 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur/monteur carrosserie

erratum

type erratum prom. 08/07/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014205398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Franstalige attaché Het Raadgeven type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014009483 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen. - Erratum De openstaande plaats van assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 september In de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014205494 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, is de heer Kaiser, A., vrederechter van het eerste kanton Hoei, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, is de h Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014205493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Snelders, N., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014205234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond N type lijst prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014205233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

registratie

type registratie prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2014031290 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 01/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd SEGERS BVBA , gelegen Meir 72, te 2381 Weelde, België, geregistreerd als ve(...) De registratie draagt het numme

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014549 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de keuringsinstellingen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 7 maart 2013, betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's heeft de Staatssecretari(...) Numér type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014432 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de keuringsinstellingen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 7 maart 2013, betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's heeft de Staatssecretari(...) Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2014 numac 2013014550 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2659/03 van de autorijschool « Ecole de conduite l'Auto-école, rue Saint-Nicolas 400, à 4000 Liège » wordt ingetrokken vanaf 1 april 201
^