B.S. Index van de publicaties van 11 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014204443 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2014 van 8 mei 2014 Rolnummer : 5634 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 144 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, g Het Gron type wet prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014204442 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2014 van 8 mei 2014 Rolnummer : 5601 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, type wet prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014009482 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, er **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 11/09/2014 numac 2014014349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluit type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14,11°, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007237 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 239 van 19 januari 2014, wordt aan Mevr. Renelde Depasse, op 1 februari 2014 eervol ontslag uit haar ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007236 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel **** koninklijk besluit ****. 241 van 19 januari 2014, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan meester-chef ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007222 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 249 van 3 februari 2014, wordt kapitein-commandant M. Jacobs met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van negen ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 246bis van 3 februari 2014, wordt **** ****. ****, op zijn aanvraag, met zijn graad, **** in de categorie van de officieren van het actief kader op 1 **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007211 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 238 van 9 januari 2014, wordt aan de heer André Goffin, op 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn ambt van repetitor aan de Koninklijke Militaire School verleend, met Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007216 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - **** Bij koninklijk besluit ****. 228 van 26 december 2013 : Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op 1 januari 2014 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** kol type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007212 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Aanstelling van kandidaat-aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 232 van 26 december 2013 : De kandidaat-aanvullingsofficieren, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen volgen, worden op 2 K. Bervoets, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007217 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 247 van 3 februari 2014, wordt kapitein-commandant J. Beeckman definitief op pensioen gesteld op 1 januari 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007221 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 245bis van 3 februari 2014, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007219 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 244bis van 3 februari 2014, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen ****. **** op 31 januari 2013 ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014542 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te `s-Gravenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 32.093 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014536 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 118, baanvak Bergen - La Louvière, gelegen te Le Roeulx, ter hoogte van de kilometerpaal 27.350 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014545 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Familleureux, ter hoogte van de kilometerpaal 41.469 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014535 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 118, baanvak Bergen - La Louvière, gelegen te Le Roeulx, ter hoogte van de kilometerpaal 29.700 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014544 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 38.547 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014543 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 37.635 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014547 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/163/117 van 19 oktober 2000 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 117, baanvak `s-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Gouy-lez-Piéton, type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 39, baanvak Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 1.996 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014541 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 117, baanvak `s-Gravenbrakel Manage, gelegen te `s-Gravenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 31.407 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 116, baanvak Manage - La Louvière, gelegen te Manage, ter hoogte van de kilometerpaal 3.020 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de industriële spoorlijn nr. 240, La Croyère, gelegen te Manage, ter hoogte van de kilometerpaal 0.685 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014549 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Gouy-lez-Piéton, ter hoogte van de kilometerpaal 51.130 type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 92891 van 23 januari 2014 : **** apotheker-kolonel ****. ****'**** op 31 december 2013 ontslagen uit het ambt van farmaceutisch inspecteur bij de **** **** **** type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014550 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Pont-à-Celles, ter hoogte van de kilometerpaal 54.195 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014551 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Pont-à-Celles, ter hoogte van de kilometerpaal 54.795 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014540 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Engis, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 8.055 type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 117, baanvak 's-Gravenbrakel - Manage, gelegen te Godarville, ter hoogte van de kilometerpaal 48.136 type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035767 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 januari 2011 tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsat type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014031673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling van personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap `Agentschap Plantentuin type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Ge

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014027235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van het gewestelijk systeem inzake gedifferentieerde kwaliteit voor landbouwproducten en voedingsmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014011529 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-14/0021 : Ginion Group NV/Afrima NV Op 5 september 2014, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een Volgens type bericht prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014018321 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan SEYMONS en Bartholomeus SEYMONS, die beiden woonplaats Dit bes type bericht prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014018324 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA MONUMENT CHEMICAL, die woonplaats kiest bij Mr. Re Deze z type bericht prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014018325 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VOGELBESCHERMING VLAANDEREN, die woonplaats kiest b Dit be type bericht prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014018322 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, Dit be type bericht prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014018314 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 268 van 3 februari 2014, heeft in de **** "**** van ****" de volgende benoeming plaats **** **** de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 273 van 3 februari 2014, hebben in de **** "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 juni 2014 : In de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 271 van 3 februari 2014, hebben in de **** "**** van ****" de volgende benoemingen **** **** de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007223 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 349 van 3 april 2014 : In de categorie van de beroepsofficieren worden op 26 maart 2014 benoemd in hun ****, in de graad van kapitein-**** **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007241 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 253 van 3 februari 2014 : In de **** "militaire en ****" hebben de volgende benoemingen plaats in de **** **** de graad van kol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007238 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 270 van 3 februari 2014, heeft in de **** "**** van ****" de volgende benoeming plaats **** **** de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007235 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 267 van 3 februari 2014, heeft in de **** "**** **** en mobiliteit" de volgende benoeming plaats op 26 juni 2014 In de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007245 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 272 van 3 februari 2014, hebben in de **** "technieken van het ****" de volgende benoemingen plaats op In de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 261 van 3 februari 2014, wordt dierenarts-commandant ****. **** benoemd op 26 maart 2014 in de graad van dierenarts-majoor in de va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 259 van 3 februari 2014, worden de kapitein-commandanten ****.-***** en ****. **** benoemd op 26 maart 2014 in de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007230 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 263 van 3 februari 2014, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** benoemd op 26 juni 2014 in de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007229 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 260 van 3 februari 2014, wordt kapitein-commandant ****. **** benoemd op 26 maart 2014 in de graad van majoor in de **** ``**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 264 van 3 februari 2014, worden luitenant-kolonels **** ****. **** en ****. **** benoemd op 26 juni 2014 in de graad va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007226 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 266 van 3 februari 2014, wordt **** **** ****. **** benoemd op 26 juni 2014 in de graad van kapitein-ter-zee s type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 265 van 3 februari 2014, wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. **** benoemd op 26 juni 2014 in de graad van ****

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/02/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014031555 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/8 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van g

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling en benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 373 van 24 april 2014 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, worden op 26 december 20 In het korps

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014009491 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, wordt de griffier-hoofd van dienst, bedoeld in kolommen A en B, bij de voormalige arbeidsrechtbank vermeld in kolom C, benoemd bij de arbeidsrechtbank Luik, in het gerechtelijk arrondis type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014009492 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, wordt de secretaris-hoofd van dienst, bedoeld in kolommen A en B, bij het voormalige arbeidsauditoraat vermeld in kolom C, benoemd bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, in het gerechteli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014009490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, worden de griffiers-hoofden van dienst, bedoeld in kolommen A en B, bij de voormalige rechtbank van koophandel vermeld in kolom C, benoemd bij de rechtbank van koophandel Antwerpen, in

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007243 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 274 van 3 februari 2014, hebben in de **** "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende **** **** de graad van **** type mededeling prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007232 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 258 van 3 februari 2014 hebben in de **** "technieken van communicatie- en informatiesystemen volgende benoemingen **** **** de graad type mededeling prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007240 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 252 van 3 februari 2014 : In de **** "technieken van communicatie- en informatiesystemen" hebben de volgende **** **** de graad van **** type mededeling prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 269 van 3 februari 2014, heeft in de **** "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende **** **** de graad van ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007213 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 224 van 26 december 2013, wordt Mevr. Tine Tysmans, doctor in de ingenieurswetenschappen, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent aan de Koninkli Een ber type benoemingen prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2010, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van de heer Geert DE BUCK op bladzijde 78105 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk be type benoemingen prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014007215 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 225 van 26 december 2013, wordt de heer Olivier Remy, doctor in engineering, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire Een ber

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014009494 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling Directiecomité van de Nationale Kamer van Notarissen per 1 september 2014 Voorzitter : Thierry VAN SINAY, notaris te Meerbeke Vice-Voorzitter : Vincent DAPSENS, notaris te Marchin Penningmeester : Guy JANSEN, notaris te Leuve Secretaris :

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014204444 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2014 van 8 mei 2014 Rolnummer : 5681 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 265,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014205670 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke facturatie en debiteurenopvolging (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (ANG14297) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagd(...) Naast d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014380 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014382 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014384 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014383 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014379 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014381 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014387 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014386 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014376 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/09/2014 numac 2014014375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 08/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014003338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Diamonds 7 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^