B.S. Index van de publicaties van 26 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014009503 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit va type wet prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014009508 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 11 september 2014, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Einde van detachering Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt vanaf 25 april 2014, 's avonds, de detachering bij de Beleidscel van de Minister van Binnenlandse Zaken van de heer Raphaël BORN, Auditeur bij de Raad van type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014205287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014011545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Strategische reserve Bij koninklijk besluit van 11 september 2014, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, worden aan E.ON Generation Belgium prijs- en volumevoorwaarden opgelegd voor de levering van de strategische reserve vanaf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014564 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 39.830 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 40.452 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 37.110 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 37.930 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 35.348 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 32.454 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014569 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 32.068 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 30.495 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014571 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 29.712 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 28.997 type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014022490 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 43.383 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 45.042 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 62.822 type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2007 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 53.935 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 103 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 60.698 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 102 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 58.995 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 57.250 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 54.985 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 52.527 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 88 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Sombreffe, ter hoogte van de kilometerpaal 50.204 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 46.430 type ministerieel besluit prom. 23/09/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State en van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Omzendbrief van 16 september 2014 betreffende de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, gewijzigd door de wet van 6 oktober 2011 Deze omzendbrief b De voor

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205845 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juli 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juli 2014, is beroep tot vernietig Die za type bericht prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205846 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juli 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 juli 2014, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014018347 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alain JACOBS c.s. heeft de nietigverklaring gevord Dat be type bericht prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205777 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juli 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juli 2014, heeft de Vlaamse Regeri Die za type bericht prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205847 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 augustus 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 augustus 2014, is beroep tot v Die zaa

document

type document prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014031851 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Bevorderingen naar een hoger niveau Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2014, wordt de heer FOSTIEZ Pascal benoemd in de graad van attaché met ingang vanaf 1 september Bij besli

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

erratum

type erratum prom. 17/07/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte. - Erratum

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205877 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014204446 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2014 van 22 mei 2014 Rolnummer : 5724 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG14304) Na de selectie wordt een lijst met maximum 350 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205879 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (ANG14276) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsassistenten/ begeleiders (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14277) Na de selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205915 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige servicedesk medewerkers (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG14283) Na de selectie wordt een lijst met maximum 45 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaag(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG14306) Na de selectie wordt een lijst met maximum 400 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014205904 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** monitoring De vergelijkende selectie van **** **** monitoring (niveau ****) voor de **** **** (****14197) werd afgesloten op 22 ****(...) Er zijn 22

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014014599 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van een organisme belast met de controle van in het verkeer gebrachte voertuigen Wijziging van de erkenning van "NV AUTOSECURITE, BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE&qu Onder de verni type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/09/2014 numac 2014014598 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van een organisme belast met de controle van in het verkeer gebrachte voertuigen Wijziging van de erkenning van "NV CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE - SA CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE Onder de vernie
^