B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/01/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/01/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. - type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014009541 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk type wet prom. 06/01/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers. - Duitse verta

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014014587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de technische e type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014014595 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014024363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 28 mars 2014 wordt met ingang van 1 maart 2014, de heer Erwin VAN HIRTUM, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselkete Overee type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenadditieven, ter implementatie van verordening Nr. 1333/2008 type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen in 2015 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014009548 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013 wordt Dhr. Luc VINCENT, geboren op 27 juli 1960, te Charleroi, attaché bevorderd in overtal door verhoging naar de hogere klasse A2, in het Frans taalkader, bij de Federale Overhei Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014 wordt aan de heer PARMENTIER, Maurice op het einde van de maand september 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werkn Belangh type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Terschuerenpark inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het gemeentelijk stadion van FC Gullegem inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014014611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 312.500 EUR aan de gemeente Schaarbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende b type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Boscailles stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014000795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Oosterzonen inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie beheert van Morlanwelz type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Mont-de-l'Enclus type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator reizende bibliotheek van de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Frasnes-lez-Anvaing type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator reizende bibliotheek van de Provincie Namen type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie beheert van Oupeye type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Pecq type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Péruwelz type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rouvroy type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Sint-Gillis type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie beheert van Florennes type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2003 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2003 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voedingsnijverheid type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Fontaine-l'Evêque type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014027252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014009559 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 06/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2014 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 08/01/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 2007 tot regeling van de erkenning van de "speciaal erkende gebruikers" ingesteld door het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014036512 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014036517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een afwijking van de rationalisatienorm aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs T.I.K.B. type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014036511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014036513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014036514 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring in 2015 van de projecten die in 2014 gesubsidieerd werden via het Fonds voor collectieve uitrusting en diensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206330 bron waalse overheidsdienst "Société wallonne des Eaux" . - Directiecomité Bij besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2014 wordt de heer Eric Smit vanaf 23 juli 2014 tot het einde van de detachering van de heer Eric Van Sevenant al(...)

decreet

type decreet prom. 22/09/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988 en met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse adm type decreet prom. 05/05/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014203917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot verlaging van de schoolkosten in het basisonderwijs

document

type document prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031608 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 24/12/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BREAK 66 B.V.B.A. geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 3. De registr(...) ENR/DA-C/001256047 type document prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd 'S HEEREN FREDERIC geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorieën 1 en 3. De registrat(...) ENR/DA-T/001264811

erratum

type erratum prom. 09/12/2004 pub. 17/10/2014 numac 2014014597 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum. - Duitse vertaling type erratum prom. 13/06/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014027250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw. - Erratum

arrest

type arrest prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 januari 2014 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014018372 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de Federale Deontologische Commissie Met toepassing van artikel 7 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Co Aangezien type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014018373 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van expert van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Met toepassing van artikel 1, 4°, van de wet v Aangezien type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014018371 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de federale politie voor het Controleorgaan op de politionele informatie Gelet op de beslissing(...) Aangezien de oproepen tot kandidaten verschenen in het Belg type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206228 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Puurs : 1; - Sint-Jans-Molenbeek : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2014; - Zele : 1. Deze plaats vervangt deze gepu - Malmedy : 1. Deze pl

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, is de aanwijzing van Mevr. Boeykens L., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt met ingang van 1 mei 2014, Mevr. Hilde PAESEN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014011548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt met ingang van 1 juli 2014, de heer Benjamin BIENFAIT in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 september 2014 wordt met ingang van 1 juli 2014, de heer Timothy DERAECK in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 september 2014 wordt met ingang van 1 juni 2014, Mevr. Torill DE SAER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenko

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014011576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-038bis Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Statoil ASA, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031852 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 12 september 2014 wordt de erkenning van de BVBA ARTER ARCHI

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031619 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 27/06/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LES ENTREPRISES MELIN N.V. geregistreerd als vervoerder van niet-gevaar(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 26/03/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd JULIEN VANDENDRIESSCHE N.V. geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarli(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 05/06/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ROCK SOLID BV gelegen Rhijnvis Feithlaan 158C te 1813KV ALKMAAR, NEDERLAND geregistreerd als ophaler van n De regi type registratie prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 04/06/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LOISEAU TRANSPORT E.B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van niet-geva(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 01/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SEWER-TEC B.V.B.A. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het num(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206410 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** adviseur-generaal opvolging **** der gebouwen De vergelijkende selectie van **** adviseur-generaal opvolging **** der gebouwen (niveau NA41) voor de **** ****(...) Er is een type bericht van selor prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014206405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige operationele leidinggevenden van bewakingsagenten (niveau C) voor het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG14241) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die éé(...) Er wo

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 2014 type indexcijfers prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2014

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 17/10/2014 numac 2014003393 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze
^