B.S. Index van de publicaties van 7 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014014754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan de heer Guy FREDERIX eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Hij word type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014014755 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, dat in werking treedt op 1 september 2014, wordt aan Mevr. Heidi KOPPEN eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Zij wordt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014729 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Zinnik, ter hoogte van de kilometerpaal 34.428 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014730 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Masnuy-Saint-Pierre, ter hoogte van de kilometerpaal 44.189 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Masnuy-Saint-Pierre, ter hoogte van de kilometerpaal 44.828 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014732 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 46.130 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014733 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 47.394 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014734 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 47.875 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014724 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/9934/124 van 31 september 1979 type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014036786 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betre type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206653 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 29 september 2014 wordt de maatschappij "Newrest Servair Belgium SPRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 29 september 2014 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van - "het vervoer, type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 07/11/2014 numac 2014029684 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW "Service laïque d'Aide sociale aux Justiciables et aux Victimes de l'Arrondissement judiciaire de Bruxelles II - S.L.A.J.-V.", Ducpétiauxlaan 148, te 1060 Brussel, als dienst voor soc type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 07/11/2014 numac 2014029683 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW « Autrement », Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te Zinnik, ter hoogte van de kilometerpaal 33.575 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014727 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 96, baanvak Tubeke - Bergen, gelegen te `s-Gravenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 32.285 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014726 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/10312/124 van 30 april 1981 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014719 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spooraansluiting Total-Fina, die de industriële installaties van Ecaussinnes verbindt met de spoorlijn nr. 269, baanvak Feluy - zoning, gelegen te Ecaussinnes type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014721 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 269A, baanvak Feluy - zoning - noordelijke ontsluiting, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 3.076 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014717 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Geraardsbergen - districtsgrens, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 48.054 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014718 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 269, baanvak Feluy - zoning, gelegen te Seneffe, ter hoogte van de kilometerpaal 0.399 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014716 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Geraardsbergen - districtsgrens, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 47.427 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014722 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/92188/124BM/IIG van 26 maart 1992 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014723 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/05197/130BM/ID van 31 januari 1985 type ministerieel besluit prom. 15/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014036788 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014725 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/9981/124 van 19 juli 1979 type ministerieel besluit prom. 04/07/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014014720 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 269A, baanvak Feluy - zoning - noordelijke ontsluiting, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 0.597

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206715 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 oktober 2014, heeft V.V. beroep t Die zaa type bericht prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206714 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 oktober 2014, is beroep tot gedee Die zaa

document

type document prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 oktober 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en tot vaststelling van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029693 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 72 bijkomende lestijden aan 5 inrichtingen van het gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van het d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor optreden en begeleiding in het kader van de gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014029695 bron ministerie van de franse gemeenschap Inspecteur-generaal van het gewoon secundair onderwijs. - Mandaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2014 en krachtens het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Dison type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014029692 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslagverleningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014 wordt op 22 juli 2014, 's avonds, eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Kabinetschef van de Vicepresident, Minister van Begroting, Fina Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014029670 bron ministerie van de franse gemeenschap Roerende cultuurgoederen Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 10 april 2014, heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het gehele werk Christus aan het kruis van Hoei in de categorie « sc Bij m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029676 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Vielsalm type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029675 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie beheert van Verviers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029674 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Olne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van de "réseau local liégeois de lecture publique"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014022522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2014 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het - wordt de m

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014014756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2014 wordt Mevr. Eloïse MINET vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overe

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206821 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014206857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG14326) Na de selectie wordt een lijst met maximum(...) Naast

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014014617 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Staatssecretaris voor de Mobiliteit van 09/01/2014, loopt de schorsing van de rijschool Euro-Permis (...) type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/11/2014 numac 2014014618 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^