B.S. Index van de publicaties van 10 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot oprichting van het "Sociaal Fonds voor de bediend type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in de bakkerijen en banke type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 ju type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de afwijkingen op de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitpremie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploe type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 199 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, met betrekking tot tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de colle type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de we type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel va type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het stelsel van werkloosheid m type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2014 numac 2014014752 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 september 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan de heer André DE KIMPE, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal Hij wo type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collec type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2014 numac 2014014751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2014 wordt aan de heer Kevin DEPUYDT ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur , bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Verv(...) Bij k type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskredi type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014036813 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van BIFIPROR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2014 numac 2014206853 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 26 september 2014, dat in werking treedt op 26 september 2014, wordt voor een hernieuwbare duur van tien jaar een algemene vergunning voor elektriciteitslevering verleend aan de vennootschap "ENI S.p.a.& Bij minister

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 12/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014206010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/11/2014 numac 2014014753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt de heer Rafaël DELAEDT vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangi Overe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2014 numac 2014206888 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG14224). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2014. De uiterste validiteitsdatum van de l(...) De ver
^