B.S. Index van de publicaties van 21 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van titel ****, hoofdstuk ****, van de **** van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (1) type wet prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014007440 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 554 van 8 oktober 2014, wordt majoor vlieger ****. **** tijdelijk uit zijn ambt ontheven voor een periode van 45 dagen. type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de taaltrappen 3 tot 6 van de centrale diensten van de federale politie en van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014004014 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Roulette » genaamd Overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Roulette", een door - van de verkoo type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014004013 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « GOLF » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 7 november 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met b - van type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014007415 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 492 van 23 augustus 2014 : Wordt gemachtigd als titularis van het **** van Officier in de Orde van **** ****, op het lint het kenteken **** VERGULD De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014007379 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Burgerlijk ereteken Bij koninklijk besluit ****. 448 van 3 juli 2014 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van **** 1° Om meer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014811 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 33.814 type ministerieel besluit prom. 05/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014796 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de toeristische spoorlijn nr. 48, baanvak Sourbrodt - Kalterherberg, gelegen te Elsenborn, ter hoogte van de kilometerpaal 56.332 type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036822 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 05/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014793 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 130A, baanvak Charleroi - Erquelinnes, gelegen te Erquelinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 122.705 type ministerieel besluit prom. 05/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014787 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 124 op de spoorlijn nr. 130A, baanvak Charleroi - Erquelinnes, gelegen te Montigny-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 103.615 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014831 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A Gent - Oostende type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014830 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94417/59 van 17 januari 1996 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 59 Berchem - Gent-Dampoort type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014832 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de industriële spooraansluiting RTI, die een mechanische werkplaats verbindt met de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014829 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 134, baanvak Mariembourg - Couvin, gelegen te Frasnes-lez-Couvin, ter hoogte van de kilometerpaal 5.061 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014835 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de industriële spooraansluiting Carsid, die de industriële installaties van Carsid verbindt met de spoorlijn nr. 124A, gelegen te Marchienne-au-Pont, op de "rue type ministerieel besluit prom. 31/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036812 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014833 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/9833/132BM/IF van 9 juli 1979 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014834 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/8040/132 BM/IF van 9 oktober 1978 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014774 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Lochristi ter hoogte van de kilometerpaal 46.059 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014828 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/03344/134 BC/IIi van 11 januari 1983 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014766 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel - Luttre, gelegen te Eigenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 23.450 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Directeur-generaal van de Algemene directie van het Middelenbeheer en de Informatie van de federale politie. - Aanstelling Bij ministerieel besluit d.d. 31 oktober 2014 wordt de heer GUNST, Jean-Claude, aangesteld in het hoger ambt van Directeur type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014007435 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. - Bevordering Bij ministerieel besluit nr. 93460 van 10 oktober 2014, wordt de heer Julien GINIS, adviseur in de klasse A3, met ingang van 1 december 2014, Een be type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Denderleeuw - Geraardsbergen, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 25.045 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014697 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Denderleeuw - Geraardsbergen, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 26.648 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014695 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Denderleeuw - Geraardsbergen, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 25.290 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Denderleeuw - Geraardsbergen, gelegen te Denderleeuw ter hoogte van de kilometerpaal 26.019 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 113, baanvak Bascoup - Piéton, gelegen te Chapelle-lez-Herlaimont, ter hoogte van de kilometerpaal 8.428 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014699 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Denderleeuw - Geraardsbergen, gelegen te Ninove ter hoogte van de kilometerpaal 27.859 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014764 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 113, baanvak Bascoup - Piéton, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 7.673 type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014014765 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel - Luttre, gelegen te Eigenbrakel, ter hoogte van de kilometerpaal 23.890

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014031969 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Participatiefonds - Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

decreet

type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207016 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207019 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en he type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207018 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene o type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207017 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 en 18 maart 2010, tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014018426 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

document

type document prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 26 september 2014, heeft de heer Barth H., raadsheer in het arbeidshof te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met i type document prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014031967 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten bettreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s ANDERLECHT. - Bij besluit van 4 november 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 september 2014 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Anderlecht beslist het reglement betreffend ANDERLE

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207010 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij arrest nr. 229.003 van 3 november 2014 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 10 december 2012 waarbij Heike Laloo wordt benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brugge met standplaats te Brugge, verni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014206989 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 (in associatie) - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in (...) - Koekelberg : 1 Deze plaats vervangt deze gepu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014009571 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep na In h

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206836 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206921 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 tot instelling van het comité voor de opvolging van de bouwmaatregelen in het "Sankt Nikolaus-Hospital" te Eupen en tot benoeming van de leden van dat comité type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206923 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 tot instelling van het comité voor de opvolging van de bouwmaatregelen in de "Klinik Sankt Josef" te Sankt Vith en tot benoeming van de leden van dat comité type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206922 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206837 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206838 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206841 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 november 2012 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206839 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014206840 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014007414 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 496 van 23 augustus 2014 : **** **** **** ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent in het organiek kader van de type benoemingen prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014002065 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer CLOSSON Simon tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, met in Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014007412 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 497 van 23 augustus 2014, wordt de heer Pascal Druyts, doctor in de ingenieurswetenschappen, op 1 september 2014 tot docent met voltijdse opdracht in het organiek kader aa Een be

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 november 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige project manager ICT (niveau A2) voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AFG14282) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207078 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige aankoopbeheerders (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14316) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207042 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experts databases ICT (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (AFG14353) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige enterprise architecten (niveau A2) voor de FOD Financiën (AFG14318) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige lead ICT architecten (klasse A3) voor de FOD Financiën (ANG14299) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en h(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige service managers (klasse A2) voor de FOD Financiën (ANG14334) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wor(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige incident managers (klasse A2) voor de FOD Financiën (AFG14288) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige service portfolio managers (klasse A3) voor de FOD Financiën (ANG14335) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijvin(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sourcing managers (klasse A2) voor de FOD Financiën (ANG14333) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 21/11/2014 numac 2014207044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken voor de directie sociale controle van de verzekeringsinstellingen en strijd tegen sociale fraude (niveau A4) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG1(...) Er w
^