B.S. Index van de publicaties van 2 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014000886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014014887 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 66 Brugge - Kortrijk type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014014888 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/02876/53/69 van 21 november 2013 met betrekking tot de vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle- Dendermonde, geleg type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 17 september 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de TEC Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van drie leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport » type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature »

document

type document prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014207219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 4 november 2014, wordt met ingang van De hee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 november 2014, worden benoemd tot leden van het Comité van de Dienst vo - de

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014031647 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als controleur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 27 februari 2014, van het BIM, werd de heer DE VOLDER Quentin, gedomicilieerd Van Aastraat 75, te 1050 BRUSSEL, erkend als controleur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij besli type erkenning prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014031648 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als controleur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 mei 2013, van het BIM, werd de heer BAUDIN Philippe, gedomicilieerd rue de Sclef 12, te 5081 MEUX, erkend als controleur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De erkenni Bij besli

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014207283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts overheidsopdrachten en aankoopbeleid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts overheidsopdrachten en aankoopbeleid (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG14238) werd (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014207282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** ****-**** **** vergelijkende selectie van **** **** ****-**** (niveau ****3) voor de **** Informatie- en **** ((...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014207284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken onderhoud en gebouw De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken onderhoud en gebouw (niveau B) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie ((...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014207281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bevordering naar de functie van de klasse A3 hoofdgriffier en hoofdsecretaris De selectie van Nederlandstalige bevordering naar de functie van de klasse A3 (m/v) voor de Rechterlij(...) Er zijn 38 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014207241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige oracle database administrator (niveau B) voor de Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (AFG14293) Na de selectie wordt een lijst met maximum 9 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Naas

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014014864 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014014861 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014014863 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/12/2014 numac 2014014862 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er
^