B.S. Index van de publicaties van 11 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014009580 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014009581 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207413 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 november 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Gyselinck D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207412 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger : - is aan de heer Poismans P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter stan Het is he type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014007467 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 549 van 2 oktober 2014 : Worden tot Commandeur in de Orde v De heer Jo type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014007468 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 550 van 2 oktober 2014, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor T. Neve. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 septem type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014007464 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 548 van 2 oktober 2014 : Wordt tot Commandeur in de Kroonor De heer Mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014007463 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 547 van 2 oktober 2014 : Worden tot Ridder in de Leopoldsor De heer Ro type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014000874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - ****. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 november 2014, wordt de heer **** ****, ****, gemachtigd om, voor het academiejaar 2014-2015, het onderwijs van de cursus **** **** te moge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014031974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 14/11/2014, werd Arnaud Lignian gelegend Ruisbroekse Steenweg 26, te 1000 Brussel, erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt va De erk type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207431 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 20 november 2014 wordt de vennootschap "Heli and Co" vanaf 20 november 2014 voor tien jaar erkend om op de luchthaven van Luik in grond- en zelfafhandelingsdiensten te voorzien voor : c) platformafhand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Pré des Forges » te Saint-Hubert en Tellin type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 1997 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile d'Androssart » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 1985 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile d'Al Golette » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207417 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile de Dave » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Sclaigneaux » te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 1985 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Fond des Nues » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2003 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Les Pachis » te Sambreville type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile de Moniat » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 januari 1999 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne »

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207326 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 oktober 2014 in zake het openbaar ministerie tegen Pascal Maenhout en Leonard De Vetter, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o « Sche type bericht prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207325 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 oktober 2014 in zake de nv « Herman Verboven » en anderen tegen de nv « Honda Motor Europe Logistics », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof «

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014007466 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 315 van 13 november 2014, bl. 90307, akte nr. 2014/07373, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : "1 september 2014" in plaats van : "8 september 2014& type erratum prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014007465 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 307 van 5 november 2014, bl. 84521, akte nr. 2014/07381, Franse tekst, moet gelezen worden : "De Prins Frank" in plaats van : "Verbraekel Christine" type erratum prom. 03/04/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014032004 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en t

arrest

type arrest prom. 16/10/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014004003 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

beschikking

type beschikking prom. 30/10/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014031990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 16 oktob Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 november 2 1° Mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, dat in werking tre Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, wordt Dr. MARTENS Richard, algem Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 november 2014, worden 1° a type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, word 1° de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan Mevr. SKA M-H. eervol ontslag verleend uit h Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014022545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 20 oktober 2014, wordt d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014009653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014 : in werking tredend op 31 december 2014 `s avonds, is de heer Van den Driessche D., griffier bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag in werking tr

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207323 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 oktober 2014 in zake de nv « Garwig » tegen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014207324 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 228.847 van 21 oktober 2014 in zake B.C. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 november 2014, heeft « Is a

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014011612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2014-0021bis-A Bij ministerieel besluit van 1 december 2014 wordt aan RWE Supply & Trading GmbH een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkoms type vergunning prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 november 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 11/12/2014 numac 2014018474 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van boekhouders met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van ****. ****
^