B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015009074 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 28 januari 2015 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij **** type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015007033 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht - Speciale functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 647 van 19 december 2014 : Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** **** op 1 januari 2015 aangewezen voor het ambt van **** ****, **** **** kol type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015007030 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 656 van 13 januari 2015 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 8 april 2013 : MEDISCHE DIENST Tandarts-luitenant-kol Wordt bevorderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015007034 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 657 van 13 januari 2015 : Worden bevorderd tot Grootofficier in de **** op datum van 15 november 2014 : Landmacht Luitenant-generaals **** **** bevorder type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015007028 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 654 van 13 januari 2015 : Het Militair Ereteken van 1 **** klasse voor anciënniteit wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 **** **** Eerste s type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 31 januari 2015 wordt aan de heer UYTTERSPROT, Eric, op zijn verzoek, het vrijwillig beëindigen van zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015007029 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 655 van 13 januari 2015 : Het Militair Kruis van 1 **** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2014 : **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Bij koninklijk besluit d.d. 31 januari 2015 wordt Mevr. HELLEMANS, Marleen, met ingang van 1 mei 2014, benoemd in de functie van "hoofdcommissaris van politie - Personeel en Intern Toezicht" bij de lokale p type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Bij koninklijk besluit d.d. 31 januari 2015 wordt de heer DEFOOR, Rino, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone VLAS voor een termijn van vijf jaar.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 21.231 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 14.960 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 15.598 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 19.615 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 13.580 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 18.172 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Itegem ter hoogte van de kilometerpaal 22.390 type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015031049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 23/01/2015, werd de vzw APRAGAZ erkend als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datu(...) De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/0013 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 14.007 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 23, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 16.551

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015031091 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 66 « Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen » van de gemeente Ukkel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor 2012-2013, 2013-2014 en het eerste trimester van 2014-2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verz type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-AC/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015027024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot het onderzoek en de vaststelling van overtredingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015200566 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 januari 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 januari 2015, is beroep tot gedee Bij ve type bericht prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015011066 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0004 : ASWEBO/Aannemingen Van Wellen. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 4 februari 2015, ontving de auditeur Volgens

document

type document prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015018056 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Opheffing De schorsing van de voorlopige erkenning voor de bank voor menselijk lichaamsmateriaal van het UZ Gent, De Pintelaan 185, te 9000 Gent, wordt opgeheven bij beslissing op datum van 6 februari 2015 van Xavier De Cuyper, admi(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2014 wordt op 1 januari 2015 Mevr. Natalie ROISIN door verhoging in graad tot de graad van eerste gegradueerde benoemd. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het overlegplatform bedoeld in artikel 51 van de vierde beheersovereenkomst van de RTBF 2013-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt, voo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015, dat Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015, worde 1° d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eer Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015018058 bron federale wetgevende kamers Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van het Controleorgaan op de politionele informatie Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 5 februari 2015 dient de Kame(...) De personen die zich ingevolge de oproepen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Directeur-genera Ag type erkenning prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Directeur-genera Ag

registratie

type registratie prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015031056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 18/12/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID - BRUSSEL NET O.B. geregistreerd als vervoerder va(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015200716 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** analisten-programmeurs De vergelijkende selectie van **** analisten-programmeurs (niveau ****), voor de Veiligheid van de Staat - **** **** (****14354), werd ****(...) Er zijn 2

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2014014994 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2015014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voor waardenvoor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2014014993 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2014014998 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agré type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2014014999 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/02/2015 numac 2014014992 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé
^