B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015009055 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij van de Goede Herder te Dit beslui type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de landingsbaan vanaf de leeftijd van type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014, luik tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie : uitdiensttreding en arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het algemeen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de algemene nationale colle type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen beh type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015009053 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij van Sint-Jozef Dit besluit heeft type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015009052 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij van De Meiboom te Roeselae Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015009054 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij van H. Godelieve te Wij Dit beslui type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015011067 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvulle type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaa type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 a type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de uitvoering van het sectorakkoord 2013-2014, luik bijdrage aan h type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvulle type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffe type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2014 van de modaliteiten van toekenning en afrekening type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de regeling voor overuren tot uitvoering van de wet van 17 augustus 201 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2014207393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 se

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR ÇÖZ en van het product Viking ontkalken Kireç Çözücü

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015035116 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

decreet

type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen

document

type document prom. 15/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015035132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 20/02/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200717 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. - Erratum type erratum prom. 28/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200718 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. 20/03/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het model van overeenkomst inzake alternerende opleiding zoals bepaald bij het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 1

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200230 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/10/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200560 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200727 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technici Mechanica (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (ANG15014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200762 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** vertalers-revisors De vergelijkende selectie van **** vertalers-revisors (niveau ****), voor de Rijksdienst voor **** (****14218), werd afgesloten op 22 december 2014. type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200769 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten Personeel en Organisatie (niveau B), voor Innoviris (ANB15002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvere(...) 1. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Begroting en Financiën (niveau A2) voor het Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) (ANG14374) Na de (...) Naast

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 13/02/2015 numac 2015200759 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 26 januari 2015 werd de heer Hombroise, Ch., emeritus eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, door de procureur generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen Rechtbank
^