B.S. Index van de publicaties van 6 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015009223 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 april 2015, is machtiging verleend aan de heer ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende(...) juffrouw ****-****, **** type wet prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015009224 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 20 april 2015, is machtiging verleend aan de juf. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 20 april 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreff type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de beschikbaarheid op de verblijfplaats voor type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de loontoeslagen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten over tewerkstelling en o type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verhoging van opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de opleidingsCV / Database sectoral type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepe type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten behoev type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" i type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds va type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verhoging van opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanver type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en wijziging van verschillende col type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de sectorale loonschalen type koninklijk besluit prom. 16/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015003164 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde HIPC schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 06/05/2015 numac 2015003173 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, wordt de heer Henk BARDYN, hoofdcommissaris van politie in de politiezone Gent, op rust gesteld met ingang van 1 februari 2015. Hij wordt gerechtigd om d type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de opzeggingstermijnen in de inrichtingen vo type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het ter beschikking stellen van personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015202113 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 19 maart 2015 wordt de beraadslaging van 26 februari 2015 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van de stad Edingen voor het boekjaar 2015 een aanvullende belasting vestigt op de maste type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035564 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 tot uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten en het ministerieel beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035566 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuld type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basised type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse ov type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging van de proefprojecten over flexibel kortverblijf in groepen van assistentiewoningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015018153 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Terre wallonne heeft de nietigverklaring gevorderd Dat min

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015 wordt mevrouw Sabah Kabbouri tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkad Overee

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015031275 bron brussels hoofdstedelijk parlement **** **** voor het ambt van financieel attaché (****/****) (niveau ****) met ervaring in het boekhouden en een voldoende kennis van het **** voor het **** **** **** dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, ****(...) ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/05/2015 numac 2015202245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technisch medewerkers De vergelijkende selectie van **** technisch medewerkers (****/****) voor het Belgisch **** voor Postdiensten en **** (****1(...) Er zijn 4 ****
^