B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 27/05/2015 numac 2015021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverded type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015027057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de provincie Luik : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Mevr. Claudin type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere hoofdbestuur : Personeel - eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015 en met ingang van 28 februari 2015 's avonds wordt aan de heer Tim HERMANS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché bij de Feder(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere hoofdbestuur : Personeel - einde mandaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 en met ingang van 1 mei 2015, wordt een einde gesteld aan het mandaat van de heer Jorg LEENAARDS, geboren op 13 september 1957, als houder van een staffun type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt aan mevrouw Kristel CLAES ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 februari 2015.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015202505 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 19 mei 2015, is de heer Maquet J.-Ch., aangewezen in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de duur van één jaar voor de provincie Luxemburg, als plaatsvervangend Bij type ministerieel besluit prom. 20/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dekvloerlegger type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tegelzetter type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie behandelaar luchtvracht- en bagage type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie glaswerker type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035533 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bereider van visproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035548 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker florist type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke printmedia/crossmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie OAD-technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartmanager type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koelceloperator visindustrie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvaartassistent type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie visfileerder-bewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliotheekdeskundige-informatiedeskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie florist type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015035595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke voedingsindustrie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015202478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Boek VII van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging in het reglementair deel van het Wetboek een Boek VIII betreffende de steun aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en tr

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015202542 bron waalse overheidsdienst Water. - Bericht van openbaar onderzoek. - Erratum Het bericht van openbaar onderzoek, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2015, blz. 28206 en 28207, wordt vervangen door hetgeen volgt : Overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van Samen met type bericht prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015202448 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 april 2015 in zake Mesut Turan, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 april 2015, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te « 1)

document

type document prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015031312 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatuuroproep Onthaalkantoor voor nieuwkomers Paleizenstraat 42, 1030 Brussel Telefoon: 02/800.80.00 - fax: 02/800.85.16 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015202375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 mei 2015, d worden type document prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015031311 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Sociale cohesie Projectoproep 2015 ONTHAALKANTOOR VOOR NIEUWKOMERS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. INLEIDING In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt al meerdere tientallen jaren een sociale-inclusiebeleid gevoer Het « Programma Integratie

erratum

type erratum prom. 20/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve type erratum prom. 19/03/2015 pub. 27/05/2015 numac 2015022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015009250 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep na De v

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 19 maart en 2 apr Interpr type lijst prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 30 april 2015, en Interpr

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/05/2015 numac 2015014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé
^