B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan de OSPAR Commission in het kader van het OSPAR Verdrag type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015009260 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Michielsens A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats W Het is type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015009256 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 september 2014 en 9 december 2014, dat in werking trad op 1 juni 2015, is aan de heer Meert S., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Erpe-Mere. Het is hem vergund d Bij minis type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan het Bonn Agreement Secretariat in het kader van het Bonn Akkoord type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgeba type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27 en 28 juli 2013 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrek type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografisc type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12 juni 2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algeme type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015031306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Centrum voor verwerking of nuttig toepassing van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 27/03/2015, werd de S.P.R.L. TOGO TECHS SERVICES als centrum voor verwerking of nutt(...) De erkenning draagt het nummer A type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015031307 bron brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 24/02/2015, werd de S.P.R.L. ABIMOS als studiebureau op het vlak van "Opslaginstallaties" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de(...) De erkenning draagt het nummer AGR/INST/001 type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 13/05/2015, werd de N.V. SAFETY KLEEN BELGIUM erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de datum(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015031310 bron brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 24/02/2015, werd de S.P.R.L. ABIMOS als studiebureau op het vlak van "Kathodische bescherming" voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de vervalda(...) De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/00138

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015031293 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de directeur - hoofd van de dienst van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die de inspectie en de verontreinigde bodems onder zijn bevoegdheden heeft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementonderste type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de bio-informatica als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in media en entertainment business als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035662 bron vlaamse overheid Erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding Bachelor of Social Sciences als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035663 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de academisch gerichte bacheloropleiding bachelor in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de eerstelijnszorg als nieuwe opleiding van de UC Leuven en de UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Fire Safety Engineering als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

decreet

type decreet prom. 21/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015202582 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015018175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Lucien SEMAILLE c.s. heeft de nietigverklaring gev Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de opleidingsprogramma's tijdens de loopbaan van het netwerkniveau voor het schoolj

erratum

type erratum prom. 31/03/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Errata

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015031308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 07/05/2015, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige geweigerd aan de N.V. TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY . (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 6/05/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VDRT N.V. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nummer ENR/EA(...) Bij de beslissing van 24/04/2015 va

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 april 2015 heeft de heer Philippe Edmond Paul SUINEN de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Litouwen met standplaats te La Louvière uit te oefenen, met als consulair re

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 02/06/2015 numac 2015009257 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 3 april 2015 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, zijn aangewezen om, vanaf 1 juni 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de - de afdel
^