B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2015-10-S De Dienst Regulering controleerde overeenkomstig de bevoegdheid haar toegekend in artikel 62,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015021057 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014, 20 november 2014, 4 mei 2015, 2 juni 2015 en 17 juli 2015, werden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechter, referendarissen en leden van het admini Leopold type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij Koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer Yannick GHELEN, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2015 vrijwillig ontslag. type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk IVbis houdende een artikel 6 in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van Bij type ministerieel besluit prom. 01/10/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Haute Ecole Albert Jacquard type ministerieel besluit prom. 08/10/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2015 wordt de heer ALLAERT Etienne voor een hernieuwbare periode van twee jaar aangewezen als extern plaatsvervangend bijzit Dit bes type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204672 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 september 2015 in zake G.O. en P.O. tegen Famifed, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 september 2015, heeft de Arbeidsre « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundai type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2015-2016, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de vernieuwing van twee erkenningen van Centra voor de validatie van competenties toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenvoeging door opslorping van de autonome basisschool « Solaire" te Doornik door de basisafdeling verbonden aan het "Athénée Royal Robert Campin" te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgerichte en op type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het « Athénée royal Campin" te Doornik in een lagere school en in een kleuterschool verbonden aan het « Athénée Royal Robert Campin" te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Ganshoren" in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Ganshoren" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Rive Gauche" te Brussel in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Rive Gauche" te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Serge Creuz" te Molenbeek in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Serge Creuz" te Molenbeek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het Directiecomité van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015014244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 wordt de heer Quentin VAN COPPENOLLE vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt de heer Boris VAN BERLO, geboren op 23 november 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juli 2015, in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalig taalkader, Bij Ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015022370 bron rijksdienst voor pensioenen Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2015 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt de heer de Clippele, Guy, benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat in werking treedt de dag van deze Bij het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015031658 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/179 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van een erkenning voor een centrum voor de bekrachtiging van competenties in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/05/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015031659 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/573 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake de goedkeuring van het nieuwe opleidingsprofiel van vloerder door de Franstalige « Service francophone des Métiers et des Qualifications »

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204669 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Kaprijke : 1 : - Lo-Reninge : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2015. - Sivry-Rance : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Voor elke kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015007246 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis . - Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan (zwaar materiaal) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere (...) 1. POSI

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204714 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 14 september 2015, pagina 57846, tot aanwijzing van de heer Gevaert, P., om het ambt van plaatsvervangend magistraat in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaander type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015009524 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, in werking tredend op 31 juli 2016 `s avonds, is Mevr. De Tandt M., griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrok Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015009525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, is voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Mevr. Vander Haegen A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de gr Dit bes

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015000580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om van 1 augustus 2015 tot e type vergunning prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 20

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204712 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke huurprijzen (niveau A), voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) (AFE15010) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch-administratieve beamten (niveau A), voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) (AFE15012) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één ja(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige transversale medewerkers bij de Cel Beheerscontrole (niveau A), voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) (AFE15013) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aan(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204708 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke opvolging van het beheerscontract (niveau A), voor Actiris (AFB15047) Na de selectie wordt een lijst met maximum twaalf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatba(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204707 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-directeur facilities (niveau A), voor Actiris (AFB15054) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. (...) . Diploma v type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachées functioneel applicatiebeheer (niveau A), voor de FOD Budget- en Beheerscontrole (ANG15154) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig (...) Naas type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204701 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige conversation managers (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG15102) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bij de dienst infrastructuur industrieel ingenieur bouwkunde (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (ANB15018) Na de selectie wordt een lijst m(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204697 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers wetenschapsbeleid (niveau A) voor Innoviris (ANB15016) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige entreprise architecten (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (ANG15164) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, di(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015008059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige offsetdrukkers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG15112) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015008062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés in de boekhouding en het financiële beheer (niveau A), voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15033) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar (...) Toe type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015008061 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische en administratieve assistenten (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFB15010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015008058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers Nederlands-Duits (niveau A), voor de OISZ (ANG15152) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015008060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige digitale drukkers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG15113) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaat

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 16/10/2015 numac 2015204713 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 1 oktober 2015 werd de heer Vanderstadt, E., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewe
^