B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015009527 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015, is machtiging verleend aan ***** echtgenote ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) type wet prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015009533 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 7 september 2015 wordt de heer Philippe COLYN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Senegal en Gambia, met standplaats te Dakar. Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg die de patiënten vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015 wordt de heer Dirk VAN EECKHOUT ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Straatsburg, met als ressort de departementen Doubs, Jura, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, M type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015203341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vervanging van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015203767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 21 september 2015 word Mevr. Jacqueline FONTEYN toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015031645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000002 : "Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel - Kinsendaal"

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015204631 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2015 van 1 oktober 2015 Rolnummer : 5798 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 20 van de programmawet van 28 juni 2013, ingesteld door Roger Hallemans en anderen. Het Grondwettelijk Hof, samenge wijst na beraad

document

type document prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015204757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Namen Op 7 oktober 2015 werd de heer Guillaume, Christian, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Namen, door de voorzitter van deze

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015031696 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1354 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanwijzing van de leden van de beroepskamer zoals bepaald in besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decre Het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Te begeven betrekkingen. - Twee betrekkingen van wetenschappelijk onderzoeker staan open op de campussen Elsene en Ukkel van het WIV-ISP De betrekking wordt toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschreven op de Franse of op de Ned(...) De kand type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015031695 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1298 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing en voorlopige erkenning van twee onthaalkantoren voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de oproep tot kandidaten die op 27 mei Bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015204767 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, is het koninklijk besluit van 16 juni 2015, waarbij de heer Michielsens A., erenotaris ter standplaats Wijnegem, benoemd tot Officier in de Kroonorde, ingetrokken. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015009531 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 dient in artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 waarbij de heer Lauwereys, H., griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd werd in de klasse Bij min

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 wordt de mevrouw Laurence GRANDJEAN, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 augustus 2015 met ranginneming op 1 augustus 2014, in het Franse Overe

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natagora » te Namen om van 1 mei 2015 tot en met 30 april type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2014000908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/6945/14 van 12 januari 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2014000910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/6944/14 van 12 januari 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgeb type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 septemb type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereldsolidariteit » te Brussel om van 1 juli 2015 type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en slechtzien type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Comité voor Stedenbouw » te Brussel om van

registratie

type registratie prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 29 september 2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd JOHAN VAN LIMPT TRANSPORT gelegen Gerard Bruninglaan 17, te 5531 SB BLADEL, NEDERLAND geregistreerd als vervoer De reg

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015204633 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2015 van 1 oktober 2015 Rolnummer : 5891 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 6 en artikel 10.2.2 van het Vlaamse decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfg(...) Het Grondwettelijk Hof, samenges

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015204868 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teammanagers HRS (niveau A) voor SELOR (AFG15140) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzonder(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015204816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** technisch controleurs werven De vergelijkende selectie van **** technisch controleurs werven (niveau ****), voor **** **** (****15010) werd afgesloten op 15(...) Er is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015008063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige entreprise architecten (niveau A3), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (ANG15164) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd(...) Naast d

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/10/2015 numac 2015042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2015
^