B.S. Index van de publicaties van 18 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de aanwijzing van de heer DUHAMEL Joost als korpschef van de lokale politie van de politiezone VLAAMSE ARDENNEN type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018372 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Control c.v., Laarbeekl G-003 " type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015203762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pe type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de aanwijzing van Mevr. VANAVERMAETE, Yasmine als korpschef van de lokale politie van de politiezone MALDEGEM voor een peri type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015015162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijk besluit van 17 juli 2015 de volgende adellijke gunsten verleend : vergunning van de titel van baron voor hemzel type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015203792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de landingsbaan voor werknemers met een ber type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015203779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risico type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015011462 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2014 type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015205318 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 10 november 2015, is het verzoek tot associatie van Mevr. Van Duffel G., notaris ter standplaats Lochristi, en van Mevr. De Groote S., kandidaat-notaris, om de associatie "VAN DUFFEL & DE GROOTE&qu Mevr. De Groote

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015205295 bron waalse overheidsdienst Milieuverenigingen Bij besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015, wordt de vereniging « La petite Jauce ASBL », gelegen rue Smeers 20, te 1350 Orp-Jauche, vanaf 1 januari 2016 voor zes jaar erkend als milieuvereniging in de zin van Bo Bij b

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018358 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc JACOPS, die woonplaats kiest bij Mr. Johan VERSTRAETEN Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018352 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter DE MEYER, Marnix BYL, Nicolas SAVERYS en de NV SAVER Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018354 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VIJVENS, die woonplaats kiest bij Mr. Jos TIMMERMAN Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018355 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA ALEXION PHARMA BELGIUM, die woonplaats kiest bij M Dit be type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018359 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Van Gansewinkel België, die woonplaats kiest bij Mrs Dit be type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015031642 bron service public regional de bruxelles Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid. - Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht. - Aanvragen tot erkenning als examencentrum Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van b De erke type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018356 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De commanditaire vennootschap naar Duits recht LIDL Belgiu Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018357 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Meulebeke, die woonplaats kiest bij Mrs. Steve Deze za type bericht prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015018353 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Thomas VAN HUELE, de VOF LOTAS en de BVBA VAN HUELE, die a Dit bes

erratum

type erratum prom. 22/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031765 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren. - Erratum

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015205360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts export (m/v) (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG15196). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad o(...) Toelaatbaarheids type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015205350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen Paritaire Comités (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG15187) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Naas type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015205358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige secretaris paritaire comités (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG15151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Naas type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015205363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke van een agentschap De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke van een agentschap (niveau ****) voor **** (****15022) werd afgesloten op 13 ****(...) Er zijn 2

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 49-

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 18/11/2015 numac 2015003399 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overe
^