B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009052 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** **** type wet prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009042 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 26 december 2015 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij **** type wet prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009051 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ((...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009065 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 26 januari 2016, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009050 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij **** type wet prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009043 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. 17/07/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2015205138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Société scientifique de Médecine générale teneinde de ontwikkeling en het gebruik van Evidence-Based Medicine in de beroepsuitoefening van de huisarts en in de multidisciplinaire samenwerking type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Domus Medica teneinde de ontwikkeling en het gebruik van Evidence-Based Medicine in de beroepsuitoefening van de huisarts en in de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen gedurende de period type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen en tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016003007 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2015012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de verhoging van het aantal overuren waarvoor de arbeider kan a type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, wordt de heer BROUIR Jean-Noël, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalk Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 03/02/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031114 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten aan de cvba Coopérative d'Etudes et Recherches Urbaines vertegenwoordigd door Mevrn. M. Demanet, Y. Bensa type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200554 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 25 en 04 van de organisatieafdelingen 18 en 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 01/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200556 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04 en 23 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma's 12 en 31 van organisatieafdelingen 13 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 02/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200558 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 01/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016200557 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 96bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, alsook van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016031109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en sanerings normen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sivry-Rance type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200552 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertrix

decreet

type decreet prom. 22/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016035120 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de pe type decreet prom. 10/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016003061 bron federale overheidsdienst financien Dienst Reglementering Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2017. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016, akte nr. 2016/ - blz. 648 type bericht prom. 26/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten te type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018017 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Téodolinda VERSTAPPEN en Martine VERSTAPPEN, die beiden woonplaat type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018073 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ROCOLUC heeft de nietigverklaring gevorderd van punt Deze za type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018046 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PAESEN HOLDING, die woonplaats kiest bij Mr. Jan ROG Deze za type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018044 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer en Mevr. VAN LIESHOUT-DIERCKX, die beiden woonplaa Dit bes type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018076 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Stef type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hubert DE WISPELAERE, Freddy DE VLIEGER en Victoria VAN ST Dit bes type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018071 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018074 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Thierry Colpaert c.s. heeft de nietigverklaring ge Deze z type bericht prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016018045 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul CLAUS en Florimond Fernand DE WEIRT hebben op 29 sept Dit bes

document

type document prom. 04/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016018006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de distributie en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de ebola-ziekte type document prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) -Op 19/03/2016, i

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening, voor het schooljaar 2015-2016, van een afwijking van de rationalisatienormen voor het basisonderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016200445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 15 januari 2016 werd de heer Ivan BIEGS, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om he type beschikking prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016200446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 15 januari 2016 werd de heer Ronald DE SCHUTTER, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016009067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2016, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Blommaert, A., griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, met ingang van 30 september 2015 's avonds. Betrokkene m Het beroep

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 16/10/2015 wordt de heer Bernard DEVILLET, gevestigd te 1140 EVER Bij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 233.276 van 17 december 2015 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, X de kamer, artikel 14,

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/10/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016031108 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad inzake prijzen in de rusthuizen

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2016 numac 2016003057 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse prudentiële autoriteit heeft d Over
^