B.S. Index van de publicaties van 22 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016009548 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Mevr. ****, **** Mevr. Pint

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007452 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1411 van 1 september 2016, wordt kapitein-commandant J. Vandeweghe op pensioen gesteld op 1 november 2016 in toepassing van de samengeordende we type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016 wordt de heer Jean-François ZECH, attaché - klasse A2 bij de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 Over type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016205705 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007453 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 1416 van 1 september 2016 : **** kolonel **** ****. ****, op 30 december 2016 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal van het **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016205673 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een adviseur-sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016 wordt met ingang van 1 oktober 2016 De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007456 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1414 van 1 september 2016 wordt kapitein-ter-zee ingenieur van het militair materieel ****. **** aangewezen voor het ambt van **** militaire docent in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007455 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Bij koninklijk besluit ****. 1417 van 1 september 2016: Wordt brigade-generaal van het vliegwezen buiten dienst ****. **** vanaf 1 juli 2016 toegelaten de titel van **** bij het Militair Huis van de Koning te **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007457 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1419 van 1 september 2016 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 28 november 2016 aangesteld in de graad van brigadegeneraal, voor de duur van de opdracht, type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007454 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1413 van 1 september 2016, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016036535 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2016 tot vaststelling van de faunabeheerzones type ministerieel besluit prom. 16/03/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016036534 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de faunabeheerzones

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016036540 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016027312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een reserveringsomtrek voor de aanleg van een verkeerswisselaar o

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016018362 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wim DELVOYE, de NV DELVOYE ART en de STICHTING WIM DELVOYE Deze za type bericht prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016018361 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BV CVBA GROEPSPRAKTIJK VENHEI N.W. en een tweede verzoe Dit bes type bericht prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016018360 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV GEMANO en de NV STAEYBERG (G(...) Dit besluit is bekendgema

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016009556 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de opr De vol

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016007463 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat **** 2017 1. In 2017 worden een normale werving en een bijzondere werving van kandidaat **** georganiseerd. 2. **** ****. De inschrijving is **** ****. **** ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016205681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016, wordt Mevr. Olivia GUELL, benoemd Het be type benoemingen prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016205680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché-sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016, wordt Mevr. Lola VAN RAMPELBERGH, Het be type benoemingen prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016205679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2016, wordt M. Adrien SZECEL, benoemd t Het be

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 22 maart 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer AL ZOBAI Adel gedomicilieerd, Nieuwelaan 58 te 1853 STROMBEEK-BEVER, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke per De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 30 mei 2016, van het BIM, werd de heer ABS Daniel, gedomicilieerd Rue de la Hulpe 116 te 1331 ROSIERES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor he De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 10 mei 2016, van het BIM, werd de heer BILJALI Nedzmedin, gedomicilieerd Leliegaarde 6 bus 4 te 1731 ZELLIK, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedeli De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031685 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 19 mei 2016, van het BIM, werd de heer GRANA Mehdi, gedomicilieerd Frans Mombaersstraat 199 bus 0003 te 3071 ERPS-KWERPS, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoof De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031689 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 30 mei 2016, van het BIM, werd de heer ABS Daniel, gedomicilieerd Rue de la Hulpe 116 te 1331 ROSIERES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L voor het De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 30 mei 2016, van het BIM, werd de heer ABS Daniel, gedomicilieerd Rue de la Hulpe 116t e 1331 ROSIERES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 voor he De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 5 april 2016, van het BIM, werd de heer CROKAERT Xavier, gedomicilieerd Rue de la Chapelle 2 te 7861 WANNEBECQ, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 De erk type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031690 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 5 april 2016, van het BIM, werd de heer CROKAERT Xavier, gedomicilieerd Rue de la Chapelle 2 te 7861 WANNEBECQ, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 De erk type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 1 april 2016, van het BIM, werd de heer SMEESTERS Yves, gedomicilieerd Wilgehoevestraat 71 te 2180 EKEREN , erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdsted(...) De erkenning type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031698 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 4 april 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer BRUN Alexis gedomicilieerd, Rue de Coquelet 71 te 5000 NAMUR, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke persoon. Bij besli type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031696 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 februari 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer DE FOY Nicolas gedomicilieerd, Nieuwelaan 48 bus 5 te 1040 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke pe De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 7 juni 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de ALT-O met maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 412 te 1050 BRUSSEL, met ondernemings-nummer 0561.881.210, erkend a De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031693 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 19 april 2016, van het BIM, werd de heer CODDENS Frank, gedomicilieerd Victor Nonnemanstraat 36A te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Bruss De erke type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 5 april 2016, van het BIM, werd de heer CROKAERT Xavier, gedomicilieerd Rue de la Chapelle 2 te 7861 WANNEBECQ, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L v De erk type erkenning prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016031699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 7 juni 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer BULLIAT Julien gedomicilieerd, Armand Huysmanslaan 219 te 1050 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke pe De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/11/2016 numac 2016205816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal van het Departement Pensioenbetalingen voor de Federale Pensioendienst (ANG16711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure (...) Op de uiters
^