B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017020228 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 2 februari 2017, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017200479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016206164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende d type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016206168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010485 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 1536 van 6 december 2016, wordt geneesheer-kapitein A. Dequenne tijdelijk op pensioen gesteld voor een maximum duur van twee jaar op 1 november 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010453 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1534 van 6 december 2016, wordt kapitein-commandant J. De Buyser op pensioen gesteld op 1 december 2016 in toepassing van de samengeordende wett type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010483 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1535 van 6 december 2016, wordt kapitein-commandant vlieger M. Koos op pensioen gesteld op 1 december 2016 in toepassing van de samengeordende type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016206173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010456 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 1533 van 6 december 2016 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt **** **** heren **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010502 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1543 van 13 december 2016, wordt vice-admiraal ****. **** bevorderd tot **** in de **** voor de **** **** nee type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010494 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1542 van 6 december 2016, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. 20/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017010662 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en van he type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020217 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissaris bij het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020248 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 2016 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 23/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, wordt aan de heer DENIES Jacques op het einde van de maand december 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werknemer Belangh type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017010725 bron federal raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016205743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016205735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17/07/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer ADANS-DESTER MARC, Hoofdcommissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 1 De heer EECKHOUT S type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17/07/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Ridder De heer BRACKE MAURICE, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 15/11/2001 De heer DE MEYER RAPH type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17/07/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer GEORIS ANDRE, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 08/04/2002 Officier De heer SM type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17/07/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Officier De heer VAN HEUCKELOM CARLO MARIE, Hoofdcommissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang Ridder De heer BA type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10/08/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer BARDYN HENK, Hoofdcommissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 15/11/2 De heer BEINAERTS type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17/07/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer BOGAERT MARCEL, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 15/11/200 De heer COLASSE AL type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2016000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10/08/2015 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer GABRIELS EDMOND, Commissaris bij de Geïntegreerde Politie, met ingang van 08/04/20 De heer LEBRUN BER type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de pr type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016205570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016204633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, in toepassi type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016205819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016206157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2016012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200841 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 26 januari 2017, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handelsn Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200838 bron waalse overheidsdienst Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein Bij ministerieel besluit van 30 januari 2017, dat in werking treedt op de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de Bij mi type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020220 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de plaatsvervangende Regeringscommissarissen van Begroting bij sommige openbare instellingen van sociale zekerheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020254 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017020175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtz

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017200833 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Mettet type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 16/02/2017 numac 2017200834 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente La Bruyère

document

type document prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200839 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" . - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2017, dat in werking treedt op 23 januari(...)

erratum

type erratum prom. 30/08/2016 pub. 16/02/2017 numac 2017010201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Jacques DENIES De betrokken De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200951 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010722 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 januari 2017, wordt Mevr. DECALUWE, Tamara, stagedoend attaché bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsc type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017010721 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 februari 2017, wordt Mevr. LOPES COUTINHO Carla, stagedoend assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeens

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 14 december 2016 van Mevrouw de voorzitster van de arbeidsrechtbank van Henegouwen, werd de heer DENIES Jacques, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij deze r

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017200956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid : Inspecteurs/Teamchefs voor DG Zelfstandigen (m/v/x) - BNG17030 Inspecteurs/Teamchefs voor DG Sociale Inspectie (m/v/x) - BNG17031 D(...) Sollicitere

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/02/2017 numac 2017055459 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. - Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Gedalowicz, Magda Mevr. Gedalowicz, Magda, geboren te Nam Alvorens
^