B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 6 december 2016 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017020262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 6 december 2016 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017020256 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010634 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en Mevr. ****, **** **** type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 6 december 2016 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017020202 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 2 februari 2017, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij **** type wet prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 6 december 2016 en in uitvoering van artikel 22, Interpr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewerk type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de **** en de mogelijkheid voor buitenlandse **** type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010769 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010809 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bittersp type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernem type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016204984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de bijkomende vergoeding bij ontslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016204989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de aanvullende werkloosheidsuitkering in type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016204987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016204990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de werkzekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 11/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020177 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2016 type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020265 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020266 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2,25 % - 22 juni 2057 » type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017201032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16, programma's 0 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017020274 bron federale overheidsdienst justitie Machtiging Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017, machtiging om de minister van Justitie te vertegenwoordigen voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, wordt verle a) Mev type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017030103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2010 tot aanwijzing van de rechtstreekse noodnummers waarop een alarmcentrale en een interne alarmdienst een alarm melden type ministerieel besluit prom. 14/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 13/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 07/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010770 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 13/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de type ministerieel besluit prom. 12/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010705 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017010574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en het koninklijk besluit van 4 mei 200 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017010811 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

decreet

type decreet prom. 12/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020259 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201005 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 december 2016 in zake X.D.F. en D.M. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 januari 2017, heeft de « a) S type bericht prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201001 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 december 2016 in zake Benoît Delmelle tegen de gemeente La Bruyère, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 december 2016, h « Sc type bericht prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010737 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De GCV DAMPWINKEL.BE en de BVBA TB INVEST, die woonplaats Dit bes type bericht prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017030101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Philip PEETERS, An MILLER, Wouter BASTIJNS, Lieve GOUBERT, Dit be type bericht prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017030100 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Olivier EVRARD, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas RYCKAL Dit bes type bericht prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017030102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW HET ADOPTIECENTRUM, die woonplaats kiest bij Mr. Ma Dit be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de « Ecole fondamentale autonome de la Communauté française de Saint-Hubert » verbonden aan het « Institut Centre Ardenne de LIBRAMONT »- Avenue Paul Poncelet 9, te 6870 SAINT-H

arrest

type arrest prom. 26/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017010800 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende de benoeming van twaalf leden van de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010561 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 1552 van 20 december 2016 : Wordt het koninklijk besluit nr. 1538 van 13 december 2016 tot in "Worden de

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017020268 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010845 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, wordt Mevr. Audrey GASPART, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017010590 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 1553 van 25 december 2016: Wordt majoor ****. **** benoemd in het ambt van **** militaire docent in het organiek kader van de Koninklijke Militaire Worden ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van administratief deskundigen - Projecten en processen voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16144 Deze s(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren beleid en communicatie voor het Centrum voor Cybersecurity België (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : ANG16220 Deze selec(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van Financieel deskundigen dienst Financiën voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16146 Deze selectie werd(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige contrôleur de travaux "techniques spéciales" (niveau B) voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Selectienummer : AFC16007 Deze selectie werd afgesloten op 3 februa(...) Er zijn 4 laureat type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van sociaal controleurs - administratief toezicht voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16143 Deze selecti(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van sociaal controleurs - sociaal toezicht voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16129 Deze selectie werd (...) Er zijn 7 type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van administratief deskundigen bemiddeling voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16142 Deze selectie werd (...) Er zijn g type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van administratief deskundigen WIKI voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16128 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige contrôleur de travaux "construction" (niveau B) voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Selectienummer : AFC16008 Deze selectie werd afgesloten op 3 februari 2017.(...) Er zijn 15 laurete type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201110 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van bevordering naar het niveau B voor Franstalige functie van administratief deskundigen Sociale Fraude voor Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Selectienummer : BFG16127 Deze selectie we(...) Er is 1 l type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2017 numac 2017201204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bouwplaatsinspecteurs (niveau B) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB16023. - ERRATUM Solliciteren kan tot en met 27 februari 2017 via www.selor.be (...) Geef het se
^