B.S. Index van de publicaties van 7 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit. - Duitse verta

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017010022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de landingsbaan type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017010027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017 wordt Mevr. Maria DE STERCK, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone HAMME/WAASMUNSTER voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binne type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van artikel type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot opheffing van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landin type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017020339 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 21 september 2016 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. DECKERS Anna, adviseur coördinator extern zorgcircuit bij de gevangenis te Antwerpen met ingang van 1 mei 2017. Zij wordt ertoe gema type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2016206044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017040171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van twee commissarissen bij Belgocontrol type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de loka type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017030160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 16/03/2017, werd BAUDIN Philippe erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de vervaldatum(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Nationale hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen" opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201747 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 februari 2017 wordt de "SPRL XMU" vanaf 16 februari 2017 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten: 1. "ruimte Bij ministerieel besl

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017020318 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017011550 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de benamingen in verscheidene regelgevingen van toepassing op Brussel Stedenbouw & Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201931 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 1 april 2017 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van de hengelwedstrijd georganiseerd door de hengelvereniging van Wannebeek, gemeente Lessen

decreet

type decreet prom. 20/02/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201786 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201818 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 februari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 februari 2017, is beroep tot v Met toe type bericht prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek (...) De max

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's Beheerscomité voor de beroepsziekten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017 dat in werking treedt op de datum van ondertekening ervan, - wordt aan de heer Thier - wordt de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201995 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's Beheerscomité voor de arbeidsongevallen Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 maart 2017 dat in werking treedt op de datum van ondertekening ervan, - wordt aan de heer Th - wordt de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 15 maart 2017 wordt de heer Vivien GRIMAU, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2017.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201971 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten magistraten en leden van het gerechtspersoneel voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité i De op type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017020321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché budget en gerechtskosten voor hoven en rechtbanken wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Attaché budget en **** **** ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201928 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201923 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017011560 bron raad van state Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 236.095 van de Raad van State van 13 oktober 2016, wordt het ministerieel besluit van 17 februari 2015, waarbij een einde is gesteld aan de aanwijzing van Mevr. Sabine Van der Elst als verbindingsmag

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analystes fraude fiscale via internet (niveau B) voor FOD FINANCIEN. - Selectienummer : AFG16080 Deze selectie werd afgesloten op 15/12/2016. Er zijn 4 laureaten. De lijst is (...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201974 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Federale Pensioendienst. - Diensthoofden pensioenen (m/v/x) - BNG17099 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden d(...) Sollicitere type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201975 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel Analisten en Applicatiebeheerders (niveau A), voor de FOD Budget en Beheerscontrole. - Selectienummer : ANG16301 Deze selectie werd afgesloten op 28/03/2017. Er (...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen (niveau B), voor de FOD WASO (BNG16207) De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen (m/v/x) (niveau B), voor de FOD WAS(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017030183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de financiële verrichtingen bij het Agentschap van de Schuld (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17006 Solliciteren kan tot 17 april 2017 v(...) De gedet type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Java-developpers (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG16147) De vergelijkende selectie van Franstalige Java-developpers (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG16147) werd afge(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017201921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT-Architecten met ervaring (A2) voor de FOD Financiën (AFG16195) De vergelijkende selectie van Franstalige IT-Architecten met ervaring (m/v/x) (A2) voor de FOD Financiën (AFG16195)(...) Er is 1

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040164 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de volgende 1° - 4 be type incompetitiestelling prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040163 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de centrale diensten van de FOD Financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2017. - Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën, gepu 1 type incompetitiestelling prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040168 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. Onderwerp A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de 1° - 1 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040165 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende be 1° - 1 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040166 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worde(...) 1° - 15 betrekkingen type incompetitiestelling prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017040167 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vo(...) 1° - 9 betrek

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017011489 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeen

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 07/04/2017 numac 2017011488 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overe
^