B.S. Index van de publicaties van 7 november 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ( type koninklijk besluit prom. 09/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017040446 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 t type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de we type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de koopkracht 2017-2018 in de subsector van de afhan type koninklijk besluit prom. 17/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaal type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017040711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende de storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere b type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van de eindeloopbaanregeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017013904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden

decreet

type decreet prom. 19/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017013920 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen voor de vergemakkelijking van de toepassing van de voorrangsregeling inzake bekwaamheidsbewijzen zoals bepaald bij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de F

bericht

type bericht prom. 26/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017013924 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2018

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2017 numac 2017205813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst van Sociale Zekerheid - HR Specialisten voor de Directie Human Resources (m/v/x) (BNG17178) - Attachés Experten voor de AD Identificatie en (...) - Attachés type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2017 numac 2017205815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : dossierbeheerders voor de Directie Geschillen (m/v/x) (BNG17187) De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Solliciteren kan tot 2
^