B.S. Index van de publicaties van 13 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031936 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Federale Deontologische Commissie Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens haar plenaire vergadering van 30 november 2 type wet prom. 30/08/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040904 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking op het vlak van defensie en veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering e type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van nietrecurrente result type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2017 van de modaliteiten van toekenning en afrekening type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de tewerkstelling van interimkrachten in de su type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de statuten van het "Sociaal Waarborg type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werkn type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 betreffen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017204649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van wer type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 novem type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfsto type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid m type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van werk type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toekenning van verscheidene sectorale conventionele stelsels van werk type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017204658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering va type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werklooshe type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfsto type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landing type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van wer type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfsto type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het levenslang leren en de meting van de opleidingsinspanningen in d type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 febru type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de wo type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgr type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 17 van het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw om de toekenning van voorschotten aan de opleidingscentra toe te kennen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206458 bron waalse overheidsdienst "Wallonie-Bruxelles International" . - Personeel Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2017, dat uitwerking heeft op 1 juli 2017, wordt de heer David Ramos Da Silva in vast verband benoemd tot de graad(...) type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvullende steun voor de investering in de verwerking en de afzet van landbouwproducten of de ontwikkeling van landbouwproducten, alsook voor de investering voor de ondernemingen in de sector van de eerste houtverwerki type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de verlening van de aanvullende titel van conservator van collecties aan sommige wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031821 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige kamer. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt Mevr. Veronica DELICATA aangewezen als extern plaatsvervangen Dit bes type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031769 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd wetenschappelijk comité van het Cegesoma in het Rijksarchief type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040931 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2017-2027

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de bedragen van het gezinsinkomen die ni

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206417 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 4, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, a type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2015 tot benoeming van de voorzitter, de gewone en plaatsvervangende leden, evenals van de griffier van de Kamer van de Vestigingsraad, belast met de behandeli type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206445 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking overeenkomstig artikel 3, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2018

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031815 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief van 7 december 2017 betreffende het op de naam en de voornamen toepasselijk recht en de erkenning van buitenlandse beslissingen en akten hieromtrent, tot wijziging van de omzendbrief van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de Aan

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206355 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 november 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2017, heeft Paul Dubr Die zaa

document

type document prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031914 bron belgische mededingingsautoriteit Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0041: Senior Living Group NV / Senior Assist NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 6 december 2017, ontving de auditeur-generaal van de Be Volgens

erratum

type erratum prom. 30/09/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's . - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij . - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaak Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's . - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij . - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaak Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de preventie. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de he Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor Administratieve Controle. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspect Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031857 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 524 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief. - Digitalisering) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannel(...) 1. POSITIE VAN type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031853 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 520 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Bibliotheek) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke(...) 1. POSITIE VAN type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031854 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 521 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Collectievalorisering) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de (...) 1. POSITIE VAN type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031717 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Begroting en beheerscontrole verantwoordelijke attaché voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref : BruFOP01) : Er is een betrekking van attaché ((...) De intrare type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031855 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 522 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Publieksgeschiedenis) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de m(...) 1. POSITIE VAN type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017031856 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 523 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief - Onderzoek) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke v(...) 1. POSITIE VAN

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. VAN RAMPELBERGH Lola, met ingang van Het be type benoemingen prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. GUELL Olivia, met ingang van 1 septem Het be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/12/2017 numac 2017206544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché Beheerscontrole (niveau A1) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). - Selectienummer: AFG17146 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2017. Er is 1 laureaat. (...)
^