B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018010874 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bestuurlijke transparantie bij de dochterondernemingen van NMBS en Infrabel betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018010994 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011035 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018200619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, ma

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200953 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 11, 12 en 14 van organisatieafdeling 15 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018011025 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2018 numac 2018201021 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 januari 2018 wordt de "d.o.o. Daniel Fijavz" vanaf 11 januari 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 11 januari 2018, dat i - wordt de erkenning al type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201062 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2015 tot invoering van een premieregeling voor particulieren ter bevordering van energiebesparingen en ren type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011039 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Kapper-manager » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 16 en de programma's 06 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018030505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs: meertalig onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van « Spa Rally 2018 » in de Clémentine op 9 en 10 maart 2018

decreet

type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018010910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 88 betreffende de richtlijnen met betrekking tot de dienstplanning naar aanleiding van de NAVO-top van 11 en 12 juli 2018 type omzendbrief prom. 28/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011113 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief met betrekking tot de regelgeving omtrent laders, de aangifteperiode voor vuurwapens in 2018 en het attest met het oog op neutralisering of vernietiging van vuurwapens

document

type document prom. -- pub. 01/03/2018 numac 2018200900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 12 februari 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de referentiesystemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van een mandaat van inspecteur belast met de coördinatie van de inspectiedienst van het basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011021 bron ministerie van de franse gemeenschap - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017 tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 44, § 1, 1°, derde lid, van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Adviescommissie voor de huiswerkinstituten

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 01/03/2018 numac 2017020462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale Staat tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van h

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/03/2018 numac 2018011026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt Mevr. Julie DELFORGE, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Frans Overee

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 01/03/2018 numac 2018200998 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen Eupen - Bij besluit van de Regering van 21 december 2017 wordt het huis Bergstra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/03/2018 numac 2018201068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige junior data migratieanalisten (niveau B), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : AFG18027 Solliciteren kan tot 15/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 01/03/2018 numac 2018201106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in elektrische, elektronische, elektromechanische en telecommunicatieapparatuur (niveau A), voor SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Selectienummer : AFW17(...) Sol
^