B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt de heer Frédéric GOSSELIN, Staatsraad, gemachtigd om aan de "Université Libre de Bruxelles", tijdens het academiejaar 2018-2019, in de hoedanigheid van lecto type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt, met ingang van 1 maart 2018, van rechtswege een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Nicolas LOCOGE als houder van de functie van directeur van Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, wordt Mevr. Caroline D'HAESE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalk Overeen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het toezicht op de verplichtingen en de administratieve boetes van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt met ingang van 1 april 2018, aan de heer Michel SERET, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur arts De heer Mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt de heer Michel LEROY, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 juni 2018 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011311 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een adviseur generaal Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, dat in werking treedt op de eerste dag va(...) Het beroep t type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt de heer Georges VAN DEN HENDE, atttaché klasse A2, met ingang van 1 april 2018, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt mevrouw Véronique DEBAETS, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2018 eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt de heer Didier VAN REETH, attaché klasse A2 bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, met ingang van 1 december 2017, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naa type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt de heer Bernard LIMPACH, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2018, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011448 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 12/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201449 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijving van projecten, bedoeld in artikel 13, lid 2, van het beslui type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011451 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 20 maart 2018 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördinato type ministerieel besluit prom. 19/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Carasco Clément" gelegen te Kroonlaan 1A/14 te 1050 Brussel als hobbykwekerij van katten aan de heer Carasco Clément in toepassing van de wet betreffende de bescherming en h type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie eerste hulp » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Eerstehulpverlener in beroepswereld » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011428 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Eerstehulpverlener in beroepswereld » (code 800003U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale p type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring het referentiedossier van de onderwijseenheid « EHBO » (code 800002U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011425 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Eerste Europese hulp » (code 800001U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011447 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011424 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus in de programmering » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdsted

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011364 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan digitale meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2, § 3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009

decreet

type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201405 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap betreffende het Centrum van het Europees Ruimtevaartagentschap in Redu, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201403 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, e type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201404 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, ondertekend te Santo Domingo op 25 oktober 2016 type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201402 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, ondertekend te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 23/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030676 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid type decreet prom. 22/02/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" type decreet prom. 09/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030660 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018030575 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud. - Betreft: Afwijking van artikel 27, type beschikking prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030699 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de diensten van de OCMW's type beschikking prom. 21/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030698 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer type beschikking prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 17 januari 2018 werd de heer Roger PAYOT, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 wordt de heer Benjamin DESSY, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018030680 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt de heer Killian LEFEVRE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Eco type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018030662 bron raad van state Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, wordt Mevr. Pauline LAGASSE, adjunct-auditeur, met ingang van 21 december 2017 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 6 maart 2018 heeft Mevr. Pauline LAGASSE als

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten De minister bevoegd voor Openbaar Ambt schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Toe Conform

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt mevrouw Ellie DEWAELE met ingang van 1 februari 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2017. type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt Mevr. Audrey VACHAUDEZ met ingang van 11 januari 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2016. type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018011414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, wordt de heer Janssens, Christophe, aangeduid als directeur belast met het management van de werkprogramma's bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.(...) Dit besluit treed type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt de heer CHAID Het be

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201046 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2017 van 9 november 2017 Rolnummers 6489 en 6490 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2018 numac 2018201515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Industrieel ingenieurs luchtvaart (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit & Vervoer. - Selectienummer : AFG17274 Deze selectie werd afgesloten op 8/03/2018. Er zijn 2 laureaten.
^