B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012027 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 27 april 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij **** type wet prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012026 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en **** **** **** koninklijk besluit van 26 april 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. 03/09/2017 pub. 22/05/2018 numac 2018011750 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Tbilisi op type wet prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018011728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht type wet prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012062 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 mei 2018 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43, § 3 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de functies van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van d type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap van de Schuld type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloo type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de opheffing van bepaalde collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018031003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt de heer Paul THEUWIS, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2019, eervol ontslag ui De heer type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018201706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het secto type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloo type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 wordt mevrouw Jasmine PETRY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2017206979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststell type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2017206496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2017206997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2017206584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018010097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2017014382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloo type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 april 2018 wordt de heer Jean-Pol PIRONET, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2019, eervol ontsl De heer type koninklijk besluit prom. 18/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot oprichting van regionale overlegorganen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt het mandaat van de heer Jan DE SUTTER als korpschef van de lokale politie van de politiezone ZOTTEGEM/HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM voor een term type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018200177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2017 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de aanwijzing van de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012087 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018012074 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de Japanse toren met inbegrip van de decoratie-elementen en he Het goe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018030982 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opheffing van het besluit van 29 juni 1992 betreffende de algemene voorstellingswijze van het basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018030981 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 houdende opheffing van het regeringsbesluit van 7 december 1995 inzake de erkenning van de ontwerpers van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en van de desbetreffende milieueffectenrapport type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018030983 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018030986 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 houdende opheffing van het regeringsbesluit van 18 mei 2006 betreffende de erkenning van de ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen en van de desbetreffende milieueffectenrapporten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018030984 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018031024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de waarborgregeling vo type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018031025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 bet type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

decreet

type decreet prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018202569 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Erfgoedwetboek

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202529 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 maart 2018, heeft Antoine Buedts Die zaa type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202527 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 23 maart 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 maart 2018, heeft een onderzoeksrechter van de Rechtbank van eerste « Sche type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202531 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 april 2018, heeft Laurent Dann b. Bij type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202530 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 maart 2018 in zake het openbaar ministerie tegen A.P., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 april 2018, heeft de Politiere « 1) S type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202535 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift die aan het Hof is toegezonden bij op 16 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 april 2018, is beroep tot verniet Die zaa type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202533 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 april 2018, is beroep tot vernietig Die za type bericht prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202412 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 maart 2018, heeft de « Ordre d b. Bij

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018201569 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2018 van 22 maart 2018 Rolnummers 6564, 6567, 6576, 6577, 6579 en 6584 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 29 tot 34 van de programmawet van 1 juli 2016 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzi

document

type document prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 27 april 2018, dat in werking treedt de worden type document prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202409 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit tussenarrest nr. 1/2018 van 11 januari 2018 Rolnummer 6563 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettel samengesteld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van eenendertig erkenningen van centra voor de validatie van competenties

arrest

type arrest prom. 09/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018031072 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende overdracht van de Frans Gasthuislaan in de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Koekelberg en van de Eeuwfeestsquare in de gemeente Ganshoren naar het gewestelijk wegennet

beschikking

type beschikking prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen type beschikking prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 23, § 9, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018201864 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2018 van 1 februari 2018 Rolnummer 6572 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 347-1 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Het Grond

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202380 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 6096 In de zaak met rolnummer 6096 heeft het Hof bij het arrest nr. 158/2016 van 14 december 2016 beslist dat het beroep tot vernietiging, in zoverre het is gericht tegen de artikelen 21quinquiesvicies,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202382 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2018 van 26 april 2018 Rolnummers 6603 en 6604 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 52 en 59, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigi Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202410 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2018 van 22 februari 2018 Rolnummer 6746 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in samenhang gelezen met artikel 257 ervan, zoals van toepassing i Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202573 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG17284 Deze selectie werd afgesloten op 8 februari 2018. Er zijn 12 laureaten. De lijst is één (...) Er werd ook e type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202636 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van projectverantwoordelijken preventie- en veiligheidsbeleid (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17044 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2018. Er zij(...) De lijst is 2 ja type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs Toekomstverkenning en Ontwikkelingen (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17019 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2018. type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatieverantwoordelijken (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17020 Deze selectie werd afgesloten op 27/02/2018. Er zijn 3 laurea(...) De lijst is 2 ja type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken Preventie- en Veiligheidsbeleid (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectie-nummer : ANB17021 Deze selectie werd afgesloten op 02/(...) Er zijn 3 lau type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202640 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige subsidies beheerders (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17060 Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijs(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202649 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17338 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2018. Er zijn 18 laureaten. De(...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché crisiscel (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18020 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is (...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** -en **** (niveau ****) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****). - Selectie-nummer : ****18104 Solliciteren kan tot 05/06/2018 ****(...) **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202635 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de directie Ondersteuning (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17043 Deze selectie werd afgesloten op 25/01/2018. Er zijn 2 l(...) De lijst is 2 ja type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202634 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige logistieke coördinatoren (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17042 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2018. Er zijn 2 laureaten. De (...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202574 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG17324 Deze selectie werd afgesloten op 8 februari 2018. Er is 1 laureaat(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202576 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten maritieme beveiliging (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG17291 Deze selectie werd afgesloten op 14 februari 2018. Er zijn 3 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202579 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten van de Directeur-Generaal (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG17123 Deze selectie werd afgesloten op 6 februari 2018. Er is 1 laureaat.(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202581 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige attachés internationale relaties (niveau A1) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG17292 Deze selectie werd afgesloten op 14/05/2018. Er zijn 14 laureaten. De(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202563 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA): Administratief deskundigen (m/v/x). - Selectienumme(...) De medewerkers die type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG17283 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn g type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige voor Data-Analisten K.M.O.-beleid (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG18039 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2018. Er z(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB16022 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 ja(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2018 numac 2018202668 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten socioprofessionele reïntegratie (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18099 Solliciteren kan tot 01/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het se
^