B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018031039 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 26 april 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****-**** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om **** **** type wet prom. 03/08/2016 pub. 23/05/2018 numac 2018031013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018011823 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018200843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018200476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risi type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de ontslagvergoeding thematische verloven, h type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2017206255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 25 december 2017 De heer Adlane Ahmed, Schaarbeek Mevr. Albert Christine, Stavelot De heer Allemeersch Johny, Oostkamp De heer Anaf Hubert, Melle De heer Baele Julien, De heer Baele Oscar, type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2017206253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 25 december 2017 De heer VAN CAUTEREN Herman Alfons Paul te Sint Niklaas Hij neemt vanaf 15 november 2017 rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2017206277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Benoemingen Orde van Leopold II Ridderschap Lepold II : Koninklijk besluit van 25 december 2017 de heer STEVENS Ronald Bertha te Stekene de heer VAN CLEEMPUT Patrick Roger te Sint-Niklaas Zij nemen vanaf 15 november 2017 rang in de O type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2017031847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017206696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2017031875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Nederlandse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018202582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de vervangingsleveranciers van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 30/03/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031033 bron vlaamse overheid Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

document

type document prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018202261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de warenhuizen Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 25 april 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012172 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/598 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018031029 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Mobiliteits- en openbare ruimtes adviseur voor Brussel Mobiliteit. - Directie Beleid (ref. 40000101) Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot het Franst(...) De intra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018202664 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de Stafdienst ICT voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18711 Solliciteren kan tot en met 06/06/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018202677 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige management ondersteuningen - experten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG18026 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2018. E(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018202679 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken Dossierbeheer (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18102-MNG18041 Solliciteren kan tot 08/06/2018 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Na de selec type bericht van selor prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018202693 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Marketing Medewerkers (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18039 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2018. Er zijn(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 23/05/2018 numac 2018202675 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Business Analyst (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : AFG18079 Solliciteren kan tot 06/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het sel
^