B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018200885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voo type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018031090 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2268 van 16 april 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018031091 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2273 van 30 april 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018031092 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2274 van 30 april 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficiere Zij gaa type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 07/06/2018 numac 2018031102 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018200882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van w type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018201159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018201156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het " type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 07/06/2018 numac 2018012345 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018011061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018010868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012210 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2258 van 31 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niv Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012209 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2257 van 31 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012309 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van **** **** koninklijk besluit ****. 2242 van 10 maart 2017, wordt **** van het vliegwezen ****-****. **** van het reservekader, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van **** **** type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018011125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2246 van 10 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018010869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012208 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2252 van 25 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018011123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012211 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2259 van 31 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Energie 2030 Agence S.A. van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 18/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Antargaz Belgium SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanduiding van de secretaressen van de Duitstalige kamer Bij ministerieel besluit van 26 april 2018 : worden mevrouw Evelyne LUX en mevrouw Isabelle CHANTRAINE respectievelijk in de hoed type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202835 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2014 betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012473 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202887 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 oktober 2017 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 20/04/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031157 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het

document

type document prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018202727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het groefbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 26 april 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden

arrest

type arrest prom. 17/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012240 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van de Infocenters binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en reorganisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012263 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op het artikel 68,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 wordt de heer Alain LAMBERT, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 10 oktober 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018031138 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een lagere officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2241 van 10 maart 2018 : Wordt in de categorie van de beroepsofficieren van niveau ****, onderluitenant van het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mei 2018, is mevrouw JONARD Alexandra benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer JOUNIAUX Rem

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012496 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/780 van het College van de Franse gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur, , voor het directiebestuur bijstand aan personen met een handicap van de Franse gemeenschapscommissie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012528 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018, pagina 46592, dienen voor de vacante betrekking van vrederechter van het kanton Aat-Lessen de zinnen "In toepassing van art In de bekend

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018012393 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5,

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018202904 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor FAMIFED: Attachés marketing Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer: BNG18061 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 17 mei 201(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018202907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamleaders (niveau A2) voor de FOD Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG17297 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2018. Er(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018202908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor FAMIFED. - Teamchefs (m/v/x) (BNG18050) Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 24 mei 2018. De lijst van laureaten is 2 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/06/2018 numac 2018202909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor FAMIFED. - Teamchefs (m/v/x) (BFG18044) Er zijn 9 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 24 mei 2018. De lijst van laureaten is 2 jaar g(...)
^