B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/1985 pub. 14/06/2018 numac 2018012490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en van de Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen de Lid-Staten van type wet prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018201246 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2018 van 1 maart 2018 Rolnummer 6631 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12 van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen, dat een artikel 114/1 invoegt in de wet van 2 Het Grond type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018012585 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, wordt de heer Clement Ryckier, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in ee Bevorderi type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018200889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018200880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de toetreding tot de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen in de ondernemingen w type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van w type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenhe type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenhe type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018200830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018031248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt de heer Frederik De Ridder bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A4, met de titel van adviseur -generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobi Overeen type koninklijk besluit prom. 04/06/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018203077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van Rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, Arrondissement Luxemburg type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018011121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de aanpassing van het financieringsreglement type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 04/06/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018012611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 is aan de heer Vandecasteele Jean, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functi Hij ma type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/06/2018 numac 2018031243 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van bepaalde categorieën van operatoren van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018200877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de uitvoering van de Richtlijn 2017/159/EG van het Europese Parlement e

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012676 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 14/06/2018 numac 2018012565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Lessen, van een ontginningsgebied voor de uitbating van

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018202896 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 maart 2018 in zake de nv « YourCash Belgium » tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 maart 2018, h « 1. type bericht prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018202901 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 mei 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 mei 2018, is beroep tot gehele of ged Die zaa type bericht prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018203012 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 april 2018 in zake A.K., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 mei 2018, heeft de familierechtbank van de Rechtbank van eer « Sche type bericht prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018202758 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 mei 2018, is beroep tot vernietigi Die zaa type bericht prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018012664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht Tijdens de zitting van 16 mei 2018 heeft de algemene vergadering van de Raad voor ****, met meerderheid van stemmen, volgende kandidatenlijst voorgedragen voor de vacante betrek Eerste

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018012659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018012658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, dat uitwerking heeft me Bij het

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018201858 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6541 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318,

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018011883 bron ministerie van landsverdediging Laterale bijzondere werving bijkomende **** van een kandidaat-reserveofficier in 2018 1. In 2018 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving van een kandidaat- reserveofficier voor de Landmacht 2. Ins

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018203011 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 11 april 2018 in zake de cvba « Intercommunale Maatschappij voor de Verbreiding van Televisie » tegen het Belgisch Instituut voor postdien(...) « Schend

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018031234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2017 wordt de heer Nicolas Lambrette tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalkader, met Bevorderin

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018202918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 23 mei 2018 werd mevrouw BENOOT Francine, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg door Mevro type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018202920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 9 mei 2018 werd de heer PARMENTIER Maurice, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitte

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018203118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken afgiestelwerkplaatsen (niveau A1), voor Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : ANG18076 Deze selectie werd afgesloten op 5/06/2018.(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018202632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige commissaris aankoopcomité (niveau A1) voor Service public de Wallonie. - Selectienummer: AFW18001 Solliciteren kan tot 29/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2018203151 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie : Technisch deskundigen mechanica - BNG18107 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Sollicite

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/06/2018 numac 2017055507 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te **** ****
^