B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de benoemingsvoorwaarden en het administratief en geldelijk statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018200831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in ge type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018200870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - F.E.E. type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de organisatorische modaliteiten voor de werking van een Europese onde type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de outplacement, de sectorale tewerk type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018202091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt aan de heer QUINTIN Eric, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van Ber type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een loonsverhoging i type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018031464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018 wordt de heer Jean-Marc DEMELENNE aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de betrekking van directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechteli type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 10/07/2018 numac 2018031383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018031514 bron federale overheidsdienst justitie Protestantse Eredienst. - Erkenning van een plaats van secretaris en opheffing van een plaats van predikant Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, in artikel 1, wordt een jaarwedde ten laste van de Schatkist gehecht aan een tiende plaats van s type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040234 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N34-Elisabetlaan , N34-ventwegen Nicolas Mengélaan (156,36 meter) en Graaf d'Ursellaan (462,83 meter) op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018070035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Ruisseaux de Marvie et de Lutreboi" te Vil-la-Bon-Eau en Wadrin type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018070034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Compogne" te Bertogne en Bastenaken type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018070036 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Vallée de l'Olef » te Büllingen, Rocherath en Wirtzfeld en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 m

decreet

type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

beschikking

type beschikking prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018031472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 juni 2018, wordt Mevr. Annabel DECROO, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdien

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018203253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Eric QUINTIN De betrokken organisat De voor

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018203288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 15 mei 2018

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018040255 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 juli 2018 hebben H.E. de heer Lilian Darii, de heer Ahmed Inusa, de heer Miguel Verzbolovskis en mevrouw Aigul Kuspan de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, H.E. we

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018203110 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6630 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 29,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018203530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen ICT Service Desk (niveau B) voor de HVW. - Selectie-nummer : AFG18029 Deze selectie werd afgesloten op 22/06/2018. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 10/07/2018 numac 2018203594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers overheidsopdrachten (niveau B), voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18003 Deze selectie werd afgesloten op 2/07/2018.
^