B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/07/2018 numac 2018031501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de pleziervaart

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, wordt aan de heer WANSART Bernard op het einde van de maand augustus 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203614 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Verlenging van het mandaat van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 25 juni 2018 wordt, met ingang van 9 juli 2018, het mandaat verlengd van Mevrouw Anne VANDERSTAPP Een beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018040276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie **** eretekens Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : De heer **** **** administratief assistent Me technisch deskundige type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 17/07/2018 numac 2018040264 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018040313 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Horebeke Opheffing van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie Sint-Cornelius, te Horebeke, opgeh Dit beslui type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018030944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018030856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie -Antwerpen type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018030850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij ministerieel besluit van 2 juli 2018 wordt het mandaat van directeur van de Stafdienst Informatie en Communicatietechnologieën van de heer Christian POCHET, verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2018.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018012194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenig

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018203589 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de gedeeltelijke personeelsformatie van het "caisse publique wallonne d'allocations familiales"

decreet

type decreet prom. 13/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040328 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 29/03/2017 pub. 17/07/2018 numac 2018031528 bron conferentie van de voorzitters van de parlementaire assemblees Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, he

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018202491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 oktober 2017 werd de heer WANSART Bernard, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om type beschikking prom. 31/05/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018012501 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, is de heer RAHIER Renaud benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw DE KEYSER Solange wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018, is mevrouw PIRARD Emmanuelle benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Bernard WANSART De betrokken organisa De voor

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18163 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203694 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Administratieve ondersteuning/Dossierbeheerders (m/v/x) (BFG18049). - ERRATUM Deze s(...) Het selectienummer is type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203693 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Auditor (niveau A) voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer: ANG18113 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2018. Er zijn 0 geschikten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203692 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service Delivery Managers (niveau A2), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). - Selectienummer : ANG17346 Deze selectie werd afgesloten op 6/03/2018. Er zijn g(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor FAMIFED - Vertalers Frans-Nederlands (m/v/x) (BNG18047). Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 27/06/2018 (dat(...) De lijst van laureaten is onb type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203666 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige administratieve assistenten dienstsecretariaat (niveau C) voor de HVW. - Selectienummer: MFG18036 Deze selectie werd afgesloten op 10/07/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203665 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18030 Deze selectie werd afgesloten op 19/06/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2018 numac 2018203699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior IT Auditor (niveau A3), voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer : AFG18091 Deze selectie werd afgesloten op 9/07/2018. Er zijn 3 laureaten.(...)
^