B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040330 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende opheffing van artikel 104 van het Wetboek der successierechten type wet prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013044 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, om, type wet prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013043 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, type wet prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018202959 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2018 van 31 mei 2018 Rolnummer 6371 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 12 juli 2015 teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken, ingesteld door de vennootschap naar het recht van Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvulle type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018201524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018201523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018201503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot aanvulling van artikel 1 van de collectiev type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de invoering van het recht op tijdskrediet en op landings type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot wijziging en coördinatie van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van w type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsu type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoes type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt de heer Diederik STANDAERT, met ingang van 1 mei 2018, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klasse A3 op het Nederlandstalig taalka type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw "Instituut Functieclassificatie" zoals voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de fed type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij Koninklijk besluit van 3 juni 2018 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Luc DEROLEZ, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 De hee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Domeinconcessie verleend aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid. - Wijziging. - EB-2011-0019bis-A Bij het ministerieel besluit van 11 juli 2018 wordt het ministerieel besluit EB-2011-0019-A van 20 juli 2012 houdende toekenning aan de t

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031539 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van een commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen opgericht bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende

decreet

type decreet prom. 22/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031412 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

document

type document prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040377 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot intraregionale mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - 1 Jurist - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Directie Juridische zaken (ref. 2018/JUR_fr/juriste) Er is een betrek(...) De intrar

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040430 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 2018 wordt de heer Pascal ALFRESCHI, door verhoging in graad, tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 2, benoemd, en Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 tot bepaling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot bepaling van de samenstelling van de commissie voor het inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de competenties en kennis die vereist zijn op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling en de eindcompetenties en kennis die vereist zijn op het einde van de doorstromings

arrest

type arrest prom. 16/04/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018 Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang v Bij he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij Koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt mevrouw Delphine LAVENS, geboren op 13 maart 1977, met ingang van 22 maart 2018, in vast dienstverband benoemd, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkad type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2018, 1e uitgave, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 44868, C-2018-12220, betreffende het benoemingsbelsuit van Mevrouw Anne Berghmans, moet als volgt gelezen wor "Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018040476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 10 juli 2018 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Ineos Energy Trading Limited, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk be(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018203773 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Team leaders voor de financiële cel (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB18009 Solliciteren kan tot 06/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018203775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinators organisatiestrategie (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG18177 Solliciteren kan tot 24/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018203784 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Informatie en documentatie beheerders (niveau B) voor de RJV. - Selectienummer: AFG18118 Solliciteren kan tot 13/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 23/07/2018 numac 2018013012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN C 71-0
^