B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018040473 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 6 juli 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de genaamde ****, ****(...) Bij **** type wet prom. 19/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg type wet prom. 15/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203669 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie om er de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen in te voegen type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type wet prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018040472 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018040471 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 6 juli 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018201506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het overloon voor zondagsarbeid type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040448 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018031598 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2018 wordt de heer Tim BOGAERT, attaché A1, met ingang van 1 februari 2018, benoemd tot de klasse A2 in het Nederlands taalkader. Bij koninklijk besluit v Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffe type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de o type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018011122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018011502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2015 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018030853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, wordt aan de heer GUILMOT Christian op het einde van de maand september 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, wordt aan de heer BOUDART Philippe op het einde van de maand september 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoerin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040459 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in landbouwkunde - studierichting : landbouwkundige technieken en landbouwkundig beheer » gerangschikt op het gebied van de landbouwkundige wetenschappen en biolo type ministerieel besluit prom. 04/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040457 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040451 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 05/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018013040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond type ministerieel besluit prom. 08/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040456 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Schoonheidsspecialist » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 23/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018031592 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché uitoefenen type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018013100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2017 tot benoeming van de leden van het Vast Elektrotechnisch Comité zoals ingesteld bij het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Begeleider in de non-profit sector : begeleiding van personen die een opleiding volgen » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs type ministerieel besluit prom. 12/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderw type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Dekker-afdichter » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad

decreet

type decreet prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040490 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040442 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, ondertekend te Manila op 7 augustus 2017 type decreet prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040461 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie , opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017 (1) type decreet prom. 06/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018013036 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 6 van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting type decreet prom. 15/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040433 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking type decreet prom. 28/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040450 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en houdende transparantie van de niet-erkende instellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018031562 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0029: Groep Danis NV/Vannieuwenhuyse NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 19 juli 2018, ontving de auditeur Volgens

document

type document prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018013028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepublic Overwe type document prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018013029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Overwe type document prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, wordt het vrijwilli Het be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2003 houdende erkenning van de dienst "L'Alouette" gelegen rue Sauvenière 22, te 5580 Rochefort als dienst die een bij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018040452 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2018 wordt op 1 april 2018 Mevr. Dominique ARITS door verhoging in graad tot de graad van eerste assistente - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegr Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES (Académie de Recherche et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Jean-Marie LAMBERMONT uit zijn ambt van afgevaardigde van de Regering bij de "Université de Namur ", en houdende benoeming van diens vervanger

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 oktober 2017 werd de heer BOUDART Philippe, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen o

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018040511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018040527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend artsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, dat uitwerking h Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018031619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018, is mevrouw HUYGEN Anne-Catherine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer FAR type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018031617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018031618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, dat uitwerking heeft met i Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Philippe BOUDART De betrokken organis De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Christian GUILMOT De betrokk De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018013099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Rudi M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 mei 2018 's avonds; Bi Betrokkene mag z

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018013024 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse ****1, in een betrekking waaraan de **** ****. **** type benoemingen prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, wordt de heer DE BEULE Jurge Het be type benoemingen prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018013022 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti M. GOMM type benoemingen prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, wordt de heer LUYTEN Steven, Het be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/07/2018 numac 2018203857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen chalcografie (niveau A) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer : ANG18098 Deze selectie werd afgesloten op 13/07/2018. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is
^