B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018031549 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 6 juli

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernem type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van de bedragen van de integratietegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt de heer Thomas BAUWENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekk Overeen type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt Mevr. Cobie VROMANS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt de heer Frank VANVUCHELEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van he Overeen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het medisch attest voor personen die in rechtstreeks contact ko type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-uitk type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012 be type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 02/08/2018 numac 2018013098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spe type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernem type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018011812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de darmslij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Liège Tank Storage van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 26/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040597 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Kasterlee als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018013111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Total van de Gouverneur van de provincie Luik. type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018203909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 14 o type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Orica van de Gouverneur van de provincie Henegouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018013060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N221 tussen kilometerpunt 3.200 en 6.544 op het grondgebied van de gemeente Hoegaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018013105 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van onderwijsvakken voor de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 13/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031587 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013173 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw INTER-ENVIRONNEMENT Bruxelles c.s. heeft de nietigv Dit bes type bericht prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013171 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV IMMOBEL heeft de nietigverklaring gevorderd van het Dit be type bericht prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013172 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt de heer Sylvain MASQUELIER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Econ Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt de heer Jasper VERLOO, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018 wordt Mevr. VOLCKE Delphine, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt de heer Boris HOURDEAUX, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, dat in werking treedt de Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040524 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbele lijst van kandidaten voor een vacant mandaat van lid dat houder is van een masterdiploma in de kunstgeschiedenis en archeologie Het Brussels Hoofdsted Het St

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018040594 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is aan de heer Vleugels, H., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtelijk attaché bij de hoven en de rechtbanken; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 juni Bij konin

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018203963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché immodossiers (m/v/x) (niveau A1), voor Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : AFG18129 Solliciteren kan tot 16/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het select type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Centrum: Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18169 Solliciteren kan tot 23/08/2018 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Antwerpen: Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18170 Solliciteren kan tot 23/08/2018 via www.selor.be Na de selectie wo type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Kempen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18171 Solliciteren kan tot 23/08/2018 via www.selor(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Oost-Vlaanderen: Gent, Oudenaarde en Dendermonde (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18172 Solliciteren kan tot 23/08/2018 via www.selo(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013122 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio West-Vlaanderen: Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18173 Solliciteren kan tot 23/08/2018 via www.selor.be (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018013123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Vlaams-Brabant: Leuven Centraal en Leuven Hulp (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18174 Solliciteren kan tot 23/08/2018 via www.selor.(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2018 numac 2018203964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiaire bewakingsassisten (niveau C) voor de Fod Justitie. - Selectienummer : ANG18069, ANG18070, ANG18071, ANG18072 en ANG18073 Deze selectie werd afgesloten op 23/07/20(...) Er zijn 4
^