B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013224 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie type wet prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgevers type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - algemeen s type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arb type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid ten type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage aan de we type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van person type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018031639 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018012988 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2325 van 19 juni 2018, wordt aan mevrouw Arletta Vanschoonbeek, op 1 juni 2018 eervol ontslag uit haar ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verle Zij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018012990 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2327 van 19 juni 2018, wordt mijnheer Philippe Debar, attaché, op 31 mei 2018 's avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018012986 bron ministerie van landsverdediging **** **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2323 van 19 juni 2018, wordt **** van het vliegwezen ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018012989 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2326 van 19 juni 2018, wordt aan mevrouw Brigitte Juliam, op 1 juli 2018 eervol ontslag uit haar ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, m Zij wor type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018011933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, de premies, de vergoedingen en de i type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de co type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de vergoeding van de leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de opheffing van co type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018040191 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2330 van 19 juni 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018031644 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018202595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013167 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de juryleden van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018031614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het uitbetalen van een investeringssubsidie aan de verzekeringsinstellingen voor het aanpassen van hun software ten einde gegevens te kunnen uitwisselen met de zorgkassen en met de Vlaamse Overh

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018203960 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de fusie van de vervoersmaatschappijen van de TEC-groep en van de gewijzigde en gecoördineerde statuten van de Waalse vervoersoperator "Opérateur des Transports de Wallonie"

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018040548 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Bericht Tijdens zijn vergadering van 20 juli 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement : - de heer Christian Cloots, - de heer Diego Gutierrez Caceres, - de heer Charles-Etienne Lagasse, - Mevr. Nathalie Lucas - Mevr. Séverine M

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « C

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018013147 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Afwijking op de artikelen 68,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018013252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaten voor het vervullen van de opdracht van medewerker van de verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko De Belgische en de Marokkaanse ministers van Justitie hebben in 2 De opdr

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/08/2018 numac 2018203929 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest nr. 203 380 van 2 mei 2018 in zake Stéphanie Oule tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 mei 2018, hee « Sch
^