B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018040505 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten: - De heer NEUBERG Nicolas, geboren op 18 februari 1981 - De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018013094 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 juin 2018 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten: - De heer LANSSENS Peter, geboren op 20 mei 1976, te Aalst - De heer type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031727 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus onderhoud en diagnostiek wagen » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 10/08/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnen- en buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Technicus digitale domotica" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secund type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Handelstechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 10/08/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031701 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 10/08/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 10/08/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018204169 bron waalse overheidsdienst Waalse Energiecommissie Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 wordt mevr. Sabine Keirse tot directeur benoemd belast met de dienstverlening aan de consumenten en de juridische diensten van de Waalse Energiecommissie voor een duur d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031713 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2018 houdende instemming met de vervreemding ten algemenen nutte van het gebouw gelegen Mechelsestraat 25, te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse bepalingen betreffende de uitvoering van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Fr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van meerdere inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2018-2019

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018204252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor De overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18013 Deze selectie werd afgesloten op 13/08/2018. Er zi(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018204255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs Windows Systems Experten (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG18103 Deze selectie werd afgesloten op 10/08/2018. Er (...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018204254 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor De overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : AFB18016 Deze selectie werd afgesloten op 14/08/2018. Er zijn 50(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 21/08/2018 numac 2018204256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Transfer Pricing (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18129 Deze selectie werd afgesloten op 14/08/2018. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar(...)
^