B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/09/2016 pub. 29/08/2018 numac 2016015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot he

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013226 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering **** koninklijk besluit ****. 2382 van 20 juli 2018: Worden definitief op pensioen gesteld op 1 augustus 2018: Landmacht adjudanten **** ****., **** ****. Luchtmacht eerste sergeant-chefs **** ****., **** **** tijdelijk op **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2385 van 20 juli 2018, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****'****, op 1 januari 2018, aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013424 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Inscert Partner, Rue Hayeneux, G-002 type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018031747 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2018 (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de minimale arbeidsduur type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018204246 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale orden Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2017 zijn benoemd, met ranginneming op 27 maart 2017 : Leopoldsorde Commandeur Dhr. WILMOTS, Marc, internationale voetballer en voetbalcoach, bondscoach van de Belgische nationale v Mevr. Barones DE type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt mevrouw VANMEENSEL, Catherine, A2, geboren op 13 april 1962, bevorderd met ingang van 1 mei 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Adviseur A3, op het Nederlandse taalkader, bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt de heer RIGNANESE, Michele, A1, geboren op 25 december 1974, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Attaché A2, op het Franse taalkader, bij de Fe type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffe type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en tot vaststelling, voor 2017-2018, van de procedure van type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toek type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de overgang van de spaarbanken van het Paritair Comité voor de maatschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden vo type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie He type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, houdende de invoering van een puntensysteem voor veiligheids- en arbeidskledij ten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederentransport en go type ministerieel besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid en voor de bedienden onder het p type ministerieel besluit prom. 30/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018013429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 10/07/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018013377 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een specifieke delegatie aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018013428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 15/06/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018013394 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013454 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0031: Etablissementen J. Maes Zonen NV/OCTA+ SA/NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 23 augustus 2018, ont Volgens de

document

type document prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013399 bron waalse overheidsdienst Schoolvervoer. - Provinciaal en penetratietarief op 1 september 2018 Evolutiepercentage 1.0135 met indexeringsmethode besloten in contactcommissie van 02/08/00 Ontwikkelingspercentage : 1.0135 VOERTUIGEN 8 - 13 PLAATSEN(...) Dagelijks vervoerskil

erratum

type erratum prom. 28/05/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018031758 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht. - Erratum 2

arrest

type arrest prom. 29/06/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040610 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013232 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2384 van 20 juli 2018: Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier M. Rousseau op 1 april 2018 benoemd in de graad van onder

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018013231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming en aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving en de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 2383 van 20 juli 2018 : Landmacht De aangestelde onderluitenant, van de 152 **** promotie va

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018203577 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2018 van 22 maart 2018 Rolnummer 6578 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 442ter, type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018203817 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2018 van 29 maart 2018 Rolnummer 6651 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018203772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk - Specialisatie elektriciteit (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18155 Solliciteren kan tot 12/09/2018 via www.s(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2018 numac 2018204382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché economisch advies macro-economie (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18045 Deze selectie werd afgesloten op 16/08/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst(...)
^