B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040712 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft type wet prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011399 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken type wet prom. 10/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011372 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019011324 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 november 2019 aan de heer Moussa BADJI attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Za(...) Hij type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, §§ 1, 3 en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011208 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Laboratorium AZ Groeninge " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011272 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 1993 "betreffende de erkenning van staat" type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019040548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Commandeur Mevrouw BOURCY Myriam, Redacteur-vertaler bij de Senaat, met ingang van 15 november 2 De heren: CHAUFF type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019010742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: Leopoldsorde Commandeur Mevr. Kaat LEUS, Staatsraad bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2017. Of De heer Jean-Claude type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030200 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bi type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011210 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het "Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66bis op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Overpelt ter hoogte van de kilometerpaal 20.534 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011356 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Overpelt ter hoogte van de kilometerpaal 17.680 type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019201437 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor de omschakeling op biologische aquacultuurproductie type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011375 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Overpelt ter hoogte van de kilometerpaal 19.049 type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011446 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Ekeren ter hoogte van de kilometerpaal 54.463 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/01765/75A/20 van 27 april 2012 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011288 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/01763/75A/16 van 27 april 2012 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 57.457 type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 56.312

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Stephenson" op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek en van de Stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019011334 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018, worden ingeschreven in de bewaarlijst als monument de totaliteit van het gebouw van de voormalige maatschappelijke zetel van de Cimenteries B Het geb

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 8 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 2

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de beheersvoorwaarden en tot opheffinf van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 1995 houdende oprichting van het natuurreservaat « Breuvanne » te Tintigny en Chiny type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011306 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Coteaux de Wespin » te Dinant type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019201436 bron waalse overheidsdienst 21 FEBRUARI 2019 - Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor de omschakeling op biologische aquacultuurproductie type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de beheersvoorwaarden betreffende de erkende gronden onder de benaming van het erkend natuurreservaat « Lombitch », tot opheffing van het besluit tot oprichting van bedoeld reservaat en tot opneming van type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Basse vallée du Geer » te Bitsingen en Wezet type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Buissière » en tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Haute Sambre » te Erquelinnes type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Derrière chez Mélanie » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Fouyeux » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de beheersvoorwaarden en tot opheffing van het besluit van 18 mei 1995 van het natuurreservaat « Mont des Pins » te Durbuy

decreet

type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040781 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030259 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations e

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019030298 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Les Cliniques universitaires Saint-Luc c.s. hebben de niet Dat bes type bericht prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019030297 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sai Dat be type bericht prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019030299 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier DIVRY heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za

document

type document prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zeevisserij Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 maart 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad w worden type document prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Agenten van de buitenlandse carrière (niveau A5) voor Wallonie-Brussel International. - Selectienummer : AFE19001 Solliciteren kan tot 15/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het se type document prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201500 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Medewerkers (niveau A1), voor Innoviris. - Selectienummer : ANB19007 Solliciteren kan tot 16/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw. Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 maart 2019, dat uitwerkin wordt de h type document prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201313 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers begroting en boekhouding (niveau B) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW19001 Solliciteren kan tot 11/04/2019 via www.selor.be De(...) Geef het sel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, is de heer WARLOP Louis benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer HUYGELEN type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019011388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019011240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85620, akte nr. 2018/32095, Regel 56, gewijzigd bij erratum van 16 november 2018 en 6 februari 2019, lezen : « Assistent dossierbeheer type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019011370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Franstalige attaché ; - één Fran(...) Het Raadgevend Comité heeft

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201358 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 februari 2019, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik, de volgen « - Sc

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019011202 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019 wordt de heer Raphaël SCHRÖDER, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 februari 2019 met ranginneming op 1 februari 2018, in het Franse taalka Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201464 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** Managers (niveau ****2) voor de **** ****, ****.****., Middenstand en Energie. - **** : ****19061 Deze selectie werd afgesloten op 20/03/2019. De lijst van (...) Deze lijst

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019040715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « CNCD-11.11.11. » te Brussel om van 1 mei 2019 tot en me

erkenning

type erkenning prom. 15/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011213 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 23 augustus 2016 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten en tot erkenning van analyse

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2019 numac 2019201516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs niveau 1 (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG18120 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2018. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, b(...)
^