B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019013642 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde ****(...) juffrouw Mi type wet prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019013635 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 juli 2019 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019013634 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019202826 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2019 van 31 januari 2019 Rolnummer 6837 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 220,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030797 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019041525 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2759 van 14 juni 2019, wordt mijnheer Abdellaziz Lawrizy, stagiair attaché, op 10 mei 2019 's avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019041371 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** onderscheidingen **** Orden Bij koninklijk besluit ****. 2727 van 13 mei 2019: **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 15 november 2016: LUCHTMACHT Majoor vlieger **** ****. **** **** **** vlieger **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019013644 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 4 april 2019 wordt de heer Thomas BAEKELANDT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in Roemenië en in de Republiek Moldavië, met standplaats te Boekarest, alsook u Bij type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030700 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen type koninklijk besluit prom. 04/08/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041746 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019041537 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Aanstelling. - Verlenging Bij koninklijk besluit ****. 2743 van 27 mei 2019, wordt de aanstelling in de graad van brigade-generaal van het vliegwezen van brigade-generaal van het vliegwezen ***** vanaf 5 ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041703 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2013 houdende verlening aan de NV Rentel van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Tho type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2014 houdende verlening aan de NV Seastar van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Lo type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041700 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende verlening aan de NV Norther van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de B type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041702 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bl type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013887 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203626 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de hiërachiseringsprincipes van de werkenpakken in een audit van een woning type ministerieel besluit prom. 18/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013863 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van QIS JOBS bvba als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019013737 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 17 april 2019 wordt Mevrouw Nadia BENINI ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Kinshasa. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Thier du Gibet" te Theux type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030801 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende reservaat "Sous Saint-Roch" te Viroinval

document

type document prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019203631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attache sociaal dialoog Greffie (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: EFS19062 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2019. Er is (...) De lijst is

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013740 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de herinvesteringspremies voor audiovisuele werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het getuigschrift van het basisonderwijs van de "Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique du Burundi", de "Ecole à programmes de la Commun type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013780 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de heer Gérard LEGRAND als waarnemend inspecteur-generaal voor het gewoon basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013818 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013817 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013781 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019041623 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 2757 van 14 juni 2019: Worden op 26 juni 2019 benoemd in hun ****: **** de graad van kapitein-commandant, de kapiteins **** ****. , ****(...) **** de graad van ka

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019203637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen Gelet op de vorige oproep tot kandidaten De Bero

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019013865 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019, wordt Mevr. Lydia NKUNDABAGENZI, met ingang van 1 juli 2019, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale dienste Overee type benoemingen prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019041526 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2736 van 20 mei 2019, wordt mijnheer Antoine Cailliau, op 1 maart 2019, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnite Dit besl

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019203607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019203227 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2019 van 28. mei 2019 Rolnummer 6867 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 216bis,

strafwetboek

type strafwetboek prom. -- pub. 07/08/2019 numac 2019041615 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Aanwijzing Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 63; Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtr De volgen
^